Reflexní optický senzor

Spolehlivá identifikace objektů reflexními optickými senzory

Dva reflexní optické senzory s potlačením pozadí

Reflexní optické senzory detekují objekty tím, že vysílají světelné paprsky, které materiál odráží. Tímto způsobem lze zaručit spolehlivou identifikaci objektů. Optické senzory samy o sobě neplní žádnou bezpečnostní funkci. Vydávají však spínací signál, který vyhodnocuje bezpečnostní řídicí systém PLC Pilz, například malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 nebo modulární bezpečnostní relé myPNOZ.

Využití mají reflexní optické senzory například u balicích strojů, kde sledují bezpečný přísun krabic. Řešení získalo certifikát TÜV-Süd pro PL d, příp. SIL 2 IEC 62061.

Výhody reflexních optických senzorů

Obrázek PNOZ mB0 a myPNOZ s reflexními optickými senzory

vysoká spolehlivost při detekci nejrůznějších obalových materiálů, např. sytě černých, lesklých nebo třpytivých objektů

 • Řešení certifikované TÜV-SÜD pro PL d / kat. 3 podle norem ČSN EN ISO 13849-1 nebo CL 2 podle IEC 62061: úspora nákladů i času díky certifikovanému řešení

 • vyšší bezpečnost pracovníků: minimalizované riziko úrazů při použití bezpečného řídicího systému PLC v kombinaci s optickými senzory

 • úspora nákladů při instalaci optických senzorů: odpadá nutnost nákladných mechanických ochranných zařízení

 • jednoduchá integrace do stávajících aplikací, možnost doplnění definovanou sadou komponentů a příslušným popisem řešení

 • flexibilní montáž senzorů: po straně nebo nad zásobníkem krabic

Vlastnosti reflexních optických senzorů

 • bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 – použitelné jsou všechny CPU moduly řady PNOZmulti 2 – nebo
 • modulární bezpeční relé s typovým kódem myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 a
  2 reflexní optické senzory O300.GP.2-11246332 na přísun/zásobník krabic
 • krátké doby odezvy senzorů
 • bod-paprsek
 • potlačení pozadí
 • dotykový rozsah 30 … 100 mm
 • konektor M8 4pólový
3D zobrazení reflexních světelných senzorů s potlačením pozadí

Aplikace s reflexními optickými senzory

Řešení s bezpečnou malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2 + dva optické senzory pro každé podávací zařízení

Příklad aplikace – sekundární balení s PNOZmulti a senzorem

Řešení s modulárním bezpečnostním relé myPNOZ + dva optické senzory pro každé podávací zařízení

Příklad aplikace – sekundární balení s myPNOZ a senzorem

Taková je bezpečná a produktivní aplikace:

S řešením Pilz certifikovaným TÜV-SÜD pro PL d / SIL 2, které tvoří malé bezpečné řídicí systémy PNOZmulti 2 nebo bezpečnostní relé myPNOZ v kombinaci se dvěma reflexními optickými senzory zvýšíte bezpečnost a produktivitu Vašich balicích strojů!

Využití najde v oblasti přísunu krabic, například při jejich narovnávání. Jedná se o proces, kdy se rozložená krabice ve stroji vyrovnává do použitelné podoby. Rozložené krabice se přisouvají ze zásobníku. Pohyblivé části stroje přitom ohrožují pracovníky obsluhy, kteří musí vkládat ruce do prázdných otvorů pro přísun materiálu a mohou přitom utrpět poranění. Kartonáž přitom normativně slouží jako ochranný kryt. Dokud je v zásobníku dostatek krabic, které otvor zakrývají, není za chodu stroje možné do nebezpečného prostoru zasáhnout.

Řešení má zabránit tomu, aby pracovník obsluhy mohl sáhnout vyprázdněným otvorem pro přísun materiálu do stroje a přitom se poranit.

Příklad aplikace – balicí stroj s prázdným zásobníkem

Dokud je v zásobníku krabic dostatek, není možné za chodu stroje do nebezpečného prostoru zasáhnout tak, aby došlo k poranění.

Příklad aplikace – balicí stroj s plným zásobníkem

Jakmile dojde v zásobníku k poklesu počtu krabic pod stanovené minimum, výstupy vypnou bezpečnostní řídicí systém stroje.

Příklad aplikace – balicí stroj s téměř prázdným zásobníkem

Bezpečný přístup k přísunu kartonáže zajistí reflexní optické senzory

Otvor přísunu krabic musí být monitorovánsenzorem. Reflexní optické senzory zjišťují, zda se v zásobníku nachází dostatečné množství balicího materiálu. Je-li v zásobníku dosažen minimální počet krabic, příp. dojde-li k poklesu pod tento počet, výstupy vypnou bezpečnostní řízení stroje. Stroj se zastaví na tak dlouho, dokud není doplněn dostatečný počet krabic a teprve pak se výroba může znovu rozběhnout.

Pro každé podávací zařízení jsou zapotřebí dva reflexní optické senzory s potlačením pozadí. Senzor může být také namontován po straně zásobníku nebo nad ním.

Další informace

Zde najdete všechny informace o zabezpečení balicích strojů:

Spektrum našich produktů: Reflexní optický senzor

Reflexní optický senzor

Spolehlivá identifikace objektů! Reflexní optické senzory se využívají například při řešení bezpečnosti balicích strojů.
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk