Bezpečnostní optická závora pro ochranu těla

Velký dosah vhodný pro zabezpečení rozlehlých přístupů

Přehled bezpečnostních optických závor pro ochranu těla

Zabezpečte hospodárně a efektivně Vaše aplikace pro ochranu těla bezpečnostními optickými závorami Pilz. Velký dosah až 55 m představuje ideální možnost například pro vnější omezení prostoru. Světelné závory s jedním nebo více paprsky – podle požadavku lze v řadách PSENopt a PSENopt II volit mezi typy 2, 3 a 4.

Vaše výhody spojené s bezpečnostními optickými závorami Pilz

 • Velký dosah až 55 m
 • Různorodé využití bezpečnostních optických závor s jedním nebo více paprsky
 • Shoda a certifikát podle ČSN EN IEC 61508 a ČSN EN IEC 61496-1/-2 (typ 3)
 • Možnost instalace do aplikací až PL d / SIL CL 2
 • Hospodárné řešení ve spojení s našimi bezpečnými řídicími systémy
Detailní pohled na bezpečnostní světelnou závoru PSENopt II

Váš výběr bezpečnostních optických závor pro ochranu těla

Bezpečnostní optické závory PSENopt s jedním paprskem

Bezpečnostní optická závora PSENopt s jedním paprskem

 • Využití pro zabezpečení přístupu, nebezpečných míst nebo nebezpečných prostor
 • Bezpečnostní optické závory splňují požadavky ČSN EN IEC 61496-1/2 společně s vhodnými vyhodnocovacími jednotkami, např. PNOZmulti do PL e.
 • Světelná závora s jedním paprskem, vhodná pro aplikace s kritickým nedostatkem místa
 • Připojení: konektor M12, 4pólový
Bezpečnostní optické závory PSENopt s více paprsky

PSENopt – bezpečnostní optická závora s více paprsky

Bezpečnostní optické závory řady PSENopt s více paprsky se dodávají jako typ 2 a typ 4 pro ochranu těla.

 • Jsou vhodné pro aplikace do PL c podle ČSN EN ISO 13849-1
 • Integrované funkce muting, blanking a kaskády
 • Možnost rozšiřování pomocí vhodného příslušenství – ramena a senzory muting
 • Rozměry: 35 x 41,2 mm
 • Přípojka: přijímač 1x konektor, M12, 8pól. / vysílač 1x konektor, M12, 4pól.
 • Rychlá a jednoduchá montáž, instalace i uvedení do provozu
Bezpečnostní optická závora PSENopt II

PSENopt II – robustní bezpečnostní optická závora

Pro ochranu těla nabízí naše řada bezpečnostních optických závor PSENopt II typ 3 a typ 4. Typ 3 je navržen speciálně pro aplikace do PL d. A jako první na světě získal typ 3 bezpečnostní optické závory certifikát UL! 

 • Velká odolnost jako ochrana před rázem, kolizí a vibracemi
 • Využitelné v aplikacích do PL d (typ 3) a PL e (typ 4) Podle ČSN EN ISO 13849-1
 • Připojení: přijímač a vysílač vždy 1 x Pigtail M12, 5pól.
 • Rozměry: 35 x 40 mm
 • Kódování umožňuje instalaci několika bezpečnostních optických závor ve vzájemné bezprostřední blízkosti
 • Možnost rozšíření pomocí vhodného příslušenství jako jsou ramena a senzory muting

Pro obě skupiny produktů PSENopt a PSENopt II je k dispozici velký výběr příslušenství – od odrazných zrcadel a ochranných sloupků až po ramena pro muting. Pokud jde o připojení, nabídka zahrnuje vhodné kabely, konektory i adaptéry. Vstupte a vyberte si prosím!

Hospodárné zabezpečení velkoplošných úseků

Bezpečnostní optické závory po ochranu těla se uplatní především tam, kde je zapotřebí zabezpečit velký prostor. Závory mají dosah až 55 m. V kombinaci se zrcadly je možné jednou světelnou závorou zabezpečit i více stran prostoru. Kombinace s vhodným bezpečnostním řídicím systémem poskytne optimální ochranu Vašim pracovníkům i Vašemu zařízení.

Zabezpečení otevřených nebezpečných prostor a míst zásahů

Zabezpečení přístupu k robotické buňce pomocí bezpečnostní optické závory PSENopt II

Bezbariérové zabezpečení robotických buněk optickými závorami PSENopt II

 • Monitorování vstupu do nebezpečného prostoru
 • Vypnutí robota, jakmile světelný paprsek závory přeruší člověk
 • Opětovné zapnutí robota po potvrzení řídicího systému
Omezení prostoru bezpečnostními optickými závorami PSENopt na více stranách

Vnější vymezení prostoru z více stran pomocí optické závory PSENopt a dvou integrovaných zrcadlových sloupků

 • Monitorování až tří stran pouze jednou dvojicí světelných závor a dvěma zrcadlovými sloupky
 • Snížené náklady na kabeláž, menší potřeba místa, ekonomičtější náklady
 • Směrování infračervených paprsků pomocí zrcadla rozšiřuje ochranné pole
 • Ideální i pro větší výrobní zařízení, například portálové frézy pro zpracování kovů nebo dřeva

Muting –zvýšená produktivita při přísunu a odebírání materiálu

Dochází během výroby k pravidelnému vkládání a odebírání materiálu? Funkce muting zajistí plynulost procesu – není nutné žádné přerušování výroby. Pro integraci nabízí Pilz různé možnosti. Bezpečnostní optické závory řady PSENopt s integrovanou funkcí muting nebo bezpečnostní optické závory řady PSENopt II, u nichž lze funkci muting integrovat do bezpečného řídicího systému PNOZmulti 2. Následující příklad ukazuje využití funkce L-Muting pro bezpečné odebírání materiálu.

Zabezpečení transportních pásů v balíkovacích centrech s bezpečnostní světelnou závorou PSENopt a integrovanou funkcí muting.

 • Funkce muting X, T a L
 • Předem připravené sady pro muting T a L
 • Bezpečnostní řídicí systém monitoruje pouze výstupy bezpečnostní optické závory, nikoli však funkci muting

Zabezpečení transportních pásů v balíkovacích centrech pomocí bezpečnostní optické závory PSENopt II s rameny muting a bezpečným řídicím systémem PNOZmulti 2.

 • PNOZmulti s modulem muting nabízí využití funkce muting X, T a L
 • Předem připravené sady pro funkci muting X, T a L
 • Robustní ramena muting s možností snadné integrace

Velký výběr optických závor nabízíme i pro ochranu rukou a prstů:

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní optické závory s jedním a více paprsky

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk