Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Softwaretools voor de kleine besturingen PNOZmulti

PNOZmulti Configurator – het origineel voor het configureren van uw veiligheidsschakeling

Softwaretools voor de kleine besturingen PNOZmulti

Met de PNOZmulti Configurator maakt u uw veiligheidsschakeling heel eenvoudig op de pc. De configuratietool ondersteunt u bij het ontwerp, het opstellen van een configuratie, de documentatie en de inbedrijfstelling van de besturingen van Pilz.

In de grafische, Windows®-conforme gebruikersinterface zijn alle elementen voor uw veiligheidsschakeling als pictogrammen of in keuzemenu's beschikbaar. Tijdens het configureren van de veiligheidsschakeling is de online hulp met documentatie beschikbaar. Zodra het configureren is voltooid, controleert de tool de schakeling op foutbronnen.

De geconfigureerde veiligheidsschakeling kan worden gecertificeerd, zodat deze tegen ongewenste wijzigingen is beschermd. U kunt niet-gecertificeerde configuraties van uw veiligheidsschakeling te allen tijde bewerken, wijzigen of uitbreiden. Open ze gewoon in de PNOZmulti Configurator! De configuratie kan afgedrukt en als documentatie gebruikt worden.

Nieuw: software PNOZmulti Configurator versie 10.12

Er zijn twee nieuwe bedrijfsmoduskeuze-elementen (functiebouwstenen) voor de functioneel veilige bedrijfsmoduskeuze tot PL d/SIL CL 2 beschikbaar. In combinatie met het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode, met name de PITreader, krijgt u twee comfortabele, veilige oplossingen voor het kiezen van de bedrijfsmodus op machines en installaties.

 • Bedrijfsmodus kiezen via knoppen: de bedrijfsmodus kan via de Pilz PIT oe4S Buttonbox of via in de handel verkrijgbare knoppen worden gekozen. In combinatie met PITreader en de juiste RFID-keys wordt de autorisatie voor het kiezen geconfigureerd. De gekozen bedrijfsmodus kan in de PNOZmulti worden uitgelezen.

 • Bedrijfsmodus kiezen via touchpanel: het veilig kiezen van de bedrijfsmodus kan als alternatief via een toetsenveld op een HMI plaatsvinden. Zo kan de bedrijfsmodus veilig met de bedien- en visualiseringsterminals PMIvisu worden gekozen. Ook hier vindt de autorisatie voor het kiezen via PITreader en passend geconfigureerde RFID-keys plaats.

Voor het regelen van toegangsrechten maakt de nieuwe softwareversie 10.12 de aansluiting van maar liefst 4 PITreaders op de basismodule PNOZ m B1 mogelijk.

Vanaf versie 10.12 wordt bovendien PNOZ m B1 Burner, een nieuwe basismodule van de kleine besturingen PNOZmulti 2, speciaal voor toepassingen in de industriële brandertechniek ondersteund. De veilige besturing en bewaking van stookinstallaties volgens EN 50156 en EN 298 worden met de geïntegreerde functiebouwsteen Brander gerealiseerd. PNOZmulti 2 neemt meteen alle andere intrinsieke veiligheidsfuncties voor zijn rekening.

Dit betekent veiligheid uit één hand!

In de video ziet u hoe het configureren in de softwaretool werkt!

Download van de gratis demoversie PNOZmulti Configurator

Software PNOZmulti Configurator versie 10.11

Met de softwareversie 10.11 kunt u via het realtime-Ethernet SafetyNET p RTFL een veilige gegevensuitwisseling tussen PNOZmulti 2 basismodulen (PNOZ m B0 of B1) en de Safe Motion-oplossing PMCprotego DS configureren.

PMCprotego DS bestaat uit de servoversterker PMCprotego D en de veiligheidskaart PMCprotego S3. Daarbij worden 32-bits gegevens via RTFL uitgewisseld, die in uw toepassing korte reactietijden mogelijk maken. Tot nu toe kon u via de uitbreidingsmodule PNOZ m EF SafetyNET maar liefst 16 PNOZmulti 2 basismodulen in lijntopologie verbinden. Nu kan ook de Safe Motion-oplossing PMCprotego DS in het SafetyNET p-netwerk worden opgenomen, zodat er een veilige aandrijfoplossing in combinatie met PNOZmulti 2 ontstaat. PNOZmulti 2 bewaakt de aandrijfoplossing en zorgt voor het gestuurd en daardoor veilig stopzetten van de beweging.

Een andere vernieuwing in versie 10.11 zijn instelbare tolerantietijden voor spoorsignalen van de PNOZmulti 2 Motion Monitoring-modulen PNOZ m EF 1MM/2MM. Bovendien is er een nieuw encodertype voor naderingsschakelaars met gereduceerde diagnose beschikbaar, bijvoorbeeld voor het gebruik in windturbines.

Download de software PNOZmulti Configurator

De voordelen in één oogopslag

 • Software met vooraf samengestelde, gecertificeerde bouwstenen
 • Eenvoudig achteraf wijzigen en aanpassen van de configuratie
 • Korte stilstandtijden van machines en hoge beschikbaarheid van installaties door eenvoudige en complete diagnose
 • Wereldwijde veiligheidsstandaard voor verschillende automatiseringsomgevingen en communicatiesystemen
 • Snelle inbedrijfstelling en zeer lage kosten bij het bedraden - overtuig uzelf!

De kenmerken in één oogopslag

Veiligheidsschakeling configureren in plaats van bedraden

Veiligheidsschakeling configureren in plaats van bedraden

 • Intuïtief bedienbaar: het maken van uw veiligheidsschakeling wordt kinderspel
 • Vrij configureerbaar: u kunt alle in- en uitgangen eenvoudig met enkele klikken in de softwaretool parametreren
 • Door middel van logische operatoren voegt u deze via drag & drop samen tot een veiligheidsschakeling
 • U selecteert alle ingangs-, logica- en uitgangselementen op het werkvlak

Automatische controle op fouten, beveiliging tegen wijzigingen

 • Veilig: de softwaretool controleert de gemaakte veiligheidsschakeling op foutbronnen
 • Beveiligd: u kunt de voltooide configuratie certificeren, zodat deze tegen ongewenste wijzigingen is beveiligd
 • Flexibel: u kunt niet-gecertificeerde schakelschema's te allen tijde bewerken, wijzigen en uitbreiden
 • Eenvoudig: voor het documenteren kunt u de schakelschemaconfiguratie afdrukken

Toepassingen

PNOZmulti Configurator – videotutorials

De configuratietool PNOZmulti Configurator ondersteunt u bij het ontwerp, het opstellen van een configuratie, de documentatie en de inbedrijfstelling van de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti. Zie zelf hoe het werkt! In de videotutorials worden de belangrijkste functies van de PNOZmulti Configurator uitgelegd.

PNOZmulti Configurator versie 10.9 – nu ook offline simuleren

Vanaf versie 10.9 kunt u uw geconfigureerde gebruikersprogramma met de functie "Simulatie" al vóór de inbedrijfstelling testen. In de eerste stap berekent u de logica-elementen, in de volgende stappen alle elementen met de simulatie. Elementen die niet worden gesimuleerd, kunnen door het forcen van de uitgangen in de gewenste toestand worden gebracht. Op deze manier realiseert u een simulatie van de complete toepassing. Door het gericht forcen van verbindingselementen is het ook mogelijk om uw toepassing slechts in delen te simuleren. Zo bespaart u zich de moeite om alle ingangen te definiëren!

In de video ziet u heel concreet hoe u de functie "Simulatie" voor uw automatiseringsprojecten kunt gebruiken!

Configuratie analoge ingangsmodule PNOZ m EF 4AI – voor de veilige procesbewaking

Vanaf versie 10.8 van de PNOZmulti Configurator wordt de veilige analoge ingangsmodule PNOZ m EF 4AI van de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 ondersteund. De uitbreidingsmodule heeft vier van elkaar onafhankelijke, veilige analoge stroomingangen. Het configureren vindt plaats in het moduleprogramma mIQ.

In de softwaretool kunt u de volgende bewakingsfuncties configureren:

 • werkgebiedsbewaking conform de NAMUR NE43-aanbeveling of vrij configureerbaar
 • schaalfunctie
 • plausibiliteitstest
 • wiskundige bewerkingen
 • constante
 • drempelwaardebewaking
 • bereikbewaking

Voor diagnosedoeleinden kan een exacte analoge waarde naar een veldbus of OPC-server worden doorgestuurd. De dynamische programmaweergave is uitgebreid voor de analoge modulen. De analoge waarden kunnen bovendien in een variabelenlijst worden weergegeven. Kom in de video meer te weten over de verschillende functies!

Configureren van de tweepolige halfgeleideruitgangsmodule PNOZ m EF 8DI2DOT:

 • Uitbreidingsmodule heeft acht ingangen en twee 2-polige uitgangen
 • Het configureren vindt plaats in het moduleprogramma
 • Configureerbare impulsonderdrukking voor de ingangen van de module
 • Kabelbreukdetectie voor de tweepolige uitgangen
 • Perselementen worden ondersteund: perselementen bedrijfsmodi, nokkenschakelaar, lichtscherm, impulsdetectie

In de video hiernaast wordt op aanschouwelijke wijze duidelijk gemaakt hoe u PNOZ m EF 8DI2DOT configureert!

Migratie-assistent naar PNOZmulti 2-project

Wanneer u uw hardware van PNOZmulti of PNOZmulti Mini naar de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 overzet, is er een comfortabele migratietool vanaf versie 10.2 beschikbaar, waarmee u de gegevens van het oorspronkelijke project migreert. De assistent neemt de hardwareconfiguratie, projectlogica, testpulsconfiguratie, identificatielabels, verbindingsmodulen, PDP67-modulen, veldbusmodulen en virtuele I/O's voor zijn rekening en genereert vervolgens een migratierapport. Het resultaat wordt in een nieuw projectbestand opgeslagen. Het bronbestand blijft ongewijzigd.

Ook binnen PNOZmulti 2 kan er van de basismodule PNOZ m B0 naar B1 worden gemigreerd. Bij de migratie moet rekening worden gehouden met bepaalde beperkingen, die u in de documentatie kunt vinden.

Meer informatie over de migratie-assistent vindt u in de video!

Veilige Ethernet-verbinding

De PNOZmulti Configurator is het origineel voor het configureren van een veiligheidsschakeling met de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti. De bouwsteen "Safe Ethernet Connection Status" (SEC) kan worden gebruikt voor de veilige communicatie met de besturingen in het automatiseringssysteem PSS 4000. Bekijk in de video hoe u de bouwsteen snel en eenvoudig kunt gebruiken.

Macro's maken

Met de configurator voor de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti maakt u veiligheidsschakelingen op de pc. Door het maken van macro's werkt u nog efficiënter. Delen van de configuratie kunnen met een muisklik tot macro-elementen worden samengevoegd.

PNOZmulti Configurator vanaf versie 8 met macro's

 • Efficiënt: vanaf versie 8 kunt u delen van een gemaakte configuratie tot macro-elementen samenvoegen
 • Overzichtelijk: complexe projecten worden overzichtelijk, dit verkort de duur van de diagnose en foutoplossing
 • Snel: de eenvoudige import- en exportfunctie en de mogelijkheid tot het bewerken van de macro's in de editor verkorten uw engineeringtijd en besparen kosten
 • Herbruikbaar: eenmaal gemaakte macro's zijn beschikbaar voor alle andere veiligheidsschakelingen in de macrobibliotheek. U bespaart tijd en de kwaliteit blijft altijd hetzelfde
 • Bescherm uw knowhow: macro's kunnen worden beveiligd tegen lezen en schrijven
 • Snellere support: u verzendt alleen macro's, niet de volledige projectconfiguratie
 • Programmering van macro's momenteel nog niet mogelijk bij de PNOZ m B1

Archivering van macro's in de bibliotheek

De configuratietool ondersteunt u bij het ontwerp, het opstellen van een configuratie, de documentatie en de inbedrijfstelling van Pilz-besturingen. Dankzij macro's werkt u nog efficiënter. Nadat u macro's hebt gemaakt, worden ze automatisch in het projectbeheer gearchiveerd. Ze kunnen te allen tijde opnieuw worden gebruikt.

Teksten van de gebruikersinterface vertaalbaar in alle talen

In de PNOZmulti Configurator kunnen alle teksten (project, diagnose, GUI) door de gebruiker worden vertaald. De configurator kan zodoende in elk land ter wereld in de taal van het desbetreffende land worden gebruikt. Voor talen die niet door Pilz beschikbaar worden gesteld, kunnen zo eigen tooltalen worden aangemaakt.

Opzetten van een decentrale structuur met linkmodulen voor PNOZmulti 2

In de PNOZmulti Configurator worden de linkmodulen voor PNOZmulti 2 ondersteund voor de decentralisatie en de veilige communicatie tussen meerdere basismodulen onderling. Ontdek hoe makkelijk het opzetten van een decentrale structuur is!

Op uw behoeften afgestemde licentiëring

Op uw behoeften afgestemde licentiëring

Om de PNOZmulti Configurator ten volle voor uw veiligheidsschakeling te kunnen gebruiken, hebt u naast het softwarepakket ook een geldige licentie nodig. (Zonder licentie kan de PNOZmulti Configurator alleen in de demoversie worden gebruikt.)

Voor de verschillende eisen zijn verschillende licenties beschikbaar:

 • Basic License: licentie voor één werkplek, afgegeven aan één eigenaar (opgave van bedrijfsnaam en locatie/project is vereist)
 • User License: in prijs verlaagde licentie voor één extra werkplek, afgegeven aan de eigenaar van een basislicentie.
 • Lite License: licentie die is beperkt tot de basismodulen PNOZ m0p en PNOZ mm0p voor gebruik op één werkstation.
 • Multi User License: licentie voor meerdere werkplekken, differentiatie op basis van het aantal werkplekken (tot 25, 50, 100 en meer dan 100)
 • Project License: licentie voor het gebruik van de software binnen een contractueel overeengekomen kader.
 • Basic/User/Multi User/Project Upgrade License: in prijs verlaagde licentie voor eigenaren van een licentie om over te stappen op een nieuwere versie van de software
 • Time Limited License: tot 2, 3 of 4 maanden beperkte basislicentie

Alle licenties zijn verkrijgbaar als volledige versie of serviceversie:

 • Met de volledige versie beschikt u over de volledige functionaliteit van een licentie.
 • De serviceversie van een licentie is geschikt voor service en onderhoud. Deze versie biedt slechts beperkte bewerkingsmogelijkheden.

Ons productaanbod: PNOZmulti-tools

PNOZmulti Configurator licenties

Om de volledige bandbreedte van de PNOZmulti Configurator te kunnen benutten, schaft u de licentiesleutel aan: Er zijn verschillende alternatieven, van de basislicentie tot en met de project-upgradelicentie.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be