Veilig gebruik van automated guided vehicles en automated guided vehicle systems

Ordernummer 1T000197 | Gevorderden | Internationaal

Doelstelling

Het gebruik van automated guided vehicles (AGV), automated guided vehicle systems (AGV systems) wordt steeds belangrijker. Dit is met name het geval sinds ze nog autonomer, flexibeler en onafhankelijker van de vaste infrastructuur waarin ze worden gebruikt zijn.
De training biedt uitgebreid inzicht in het juiste gebruik vanAGV's of AGV-systemen op de werkplek. U krijgt alle benodigde informatie over de belangrijkste eisen aan de veiligheid van AGV's.
Bovendien geven wij u tijdens de training een gedetailleerd overzicht van de functionaliteit van automated guided vehicles en van het risico dat ontstaat wanneer een of meerdere AGV's in een bestaande applicatie. De risico's van zulke systemen onderscheiden zich vooral door de mobiele eigenschappen van de risico's van conventionele machines. Tijdens de training leert u daarom ook wat de typische maatregelen voor risicoreductie zijn en hoe de meest uiteenlopende veiligheidsstrategieën worden toegepast.

Pictogram voor niveau Gevorderden

Inhoud

Juridisch kader

 • Inleiding in de basisbegrippen/definities en in het juridisch kader alsmede voor AGV relevante normen en veiligheidsaspecten
 • Speciale voor AGV geldende wetten en normen:
  • ISO 3691-4 en EN 1175
  • Correlatie tussen de normen
 • Risicoreductie
 • Rollen en verantwoordelijkheden van fabrikanten, robotintegratoren en exploitanten

Bestuurderloze Automated guided vehicles (AGV)

 • Significante gevaren van de AGV inclusief de bijbehorende eisen uit de AGV-specifieke normen:
  • reglementair gebruik van de AGV
  • Navigatie en vermijden van botsingen
  • Aandrijfsysteem
  • Veiligheidsrelevante onderdelen van het besturingssysteem
  • Elektrische veiligheid
  • Overige gevaren
 • Bewegingsbeveiliging en hanteren van lasten door AGV's:
  • Veiligheidsmaatregelen voor het verminderen van gevaren en voorwaarden voor de beveiliging
  • Gebruik van laserscanners en andere apparaten voor persoons-/obstakeldetectie en hun functionaliteit
  • Eisen aan de validatie

Automated guided vehicles (AGV) en AGV-systemen

 • Veiligheidseisen bij het gebruik van een AGV(-systemen) volgens ISO 3691-4
 • Risicobeoordeling voor AGV-systemen
 • Indeling van de werkplek in zones (werkingsgebied, gevarenzone, beperkt gebied en gesloten gebied)
 • Bescherming van personen tegen de gevaren van een BTS
 • Managen van het restrisico bij AGV's
 • Integratie en installatie van de AGV-systemen
 • Gebruik en onderhoud van de AGV
 • Praktijkvoorbeelden van veiligheidseisen aan AGV-systemen

Doelgroepen

Deze training is met name bedoeld voor fabrikanten, integratoren en gebruikers van
AGV’s en AGV-systemen zoals:

 • systeemingenieurs
 • EHS-managers en preventieadviseurs
 • projectingenieurs
 • onderhoudsmanagers
 • productiemanagers

Uw voordelen

 • Leren van de juiste toepassing en implementatie van relevante normen en richtlijnen alsmede van de beproefde technische procedures voor de integratie van AGv's in een industriële omgeving
 • Managen van het risico dat door de installatie en toepassing van AGV's in de productiehal ontstaat
 • Behaal concurrentievoordelen bij het gebruik van AGV's door de juiste veiligheidstechnologieën toe te passen en te implementeren
 • Beoordeel en evalueer uw bestaande installaties ten aanzien van de veiligheid van AGV's

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Online - English
Duur
2 sessies =
8 uur
Tijd
van 9u tot 13u
Maximum aantal deelnemers
12 personen
Kosten per deelnemer
500 € pp excl.BTW
Datum/beschikbaarheid
van 09.10.2023 Registreren
Incompany
Duur
1 dag
Tijd
van 9u tot 17u
of in overleg
Maximum aantal deelnemers
6 personen (surplus van 10%
per bijkomende deelnemer)
Kosten per deelnemer
1800 € per dag
excl.BTW
Datum/beschikbaarheid
op aanvraag Aanvraag
Beschikbare plaatsen Slechts een paar plaatsen over Gesloten
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be