Definities en veiligheidseisen volgens de Laagspanningsrichtlijn

Definities en veiligheidseisen volgens de Laagspanningsrichtlijn

Naast de Machinerichtlijn moeten voor machines en installaties vaak andere richtlijnen worden nageleefd. Als een machine bijvoorbeeld ook elektrische uitrustingen bevat, valt ze vaak ook onder de Laagspanningsrichtlijn.

“Elektrisch materiaal in de zin van deze richtlijn is elektrisch materiaal voor gebruik bij een nominale spanning tussen 50 en 1000 V voor wisselstroom en tussen 75 en 1500 V voor gelijkstroom […]“

De Laagspanningsrichtlijn is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Officiële titel van de Laagspanningsrichtlijn

RICHTLIJN 2014/35/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende de harmonisering van de regelgeving in de lidstaten inzake het aanbieden van elektrisch materieel bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen op de markt

Gerelateerde normen

EN 60947-1 tot en met 8

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?