Ruimtebewaking met 2D-laserscanners

Maak kennis met de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van 2D-laserscanners!

Ruimtebewaking met 2D-laserscanners

Beveiliging van gevarenzones of toegangsbewaking: 2D-laserscanners bieden een flexibele oplossing voor uw veiligheidseisen. Dankzij het vrij configureren van de waarschuwings- en beveiligingsvelden alsmede de aanpassingsmogelijkheden aan bouwkundige omstandigheden kunnen ze optimaal in de meest uiteenlopende toepassingen worden geïntegreerd.

Wat kunnen veiligheidslaserscanners tegenwoordig? Hieronder informeren wij u over de belangrijkste toepassingen.

Stationaire beveiliging van gevarenzones

Toepassingen waarbij interactie tussen mens en machine plaatsvindt, stellen hoge eisen aan de veiligheidsoplossing. 2D-laserscanners herkennen het naderen van een persoon aan een gevaarlijke beweging en schakelen deze beweging veilig uit. Beveiligings- en waarschuwingsvelden kunnen zo flexibel geconfigureerd en aan bouwkundige omstandigheden aangepast worden. Bij het betreden van het waarschuwingsveld wordt de gevaarlijke beweging gecontroleerd afgeremd. Als de persoon het beveiligingsveld bereikt, wordt de gevaarlijke beweging gestopt.

 

Uw voordeel

  • Eenvoudige integratie in de toepassing: vrij configureren van de beveiligings- en waarschuwingsvelden inclusief aanpassing aan bouwkundige omstandigheden

Beveiliging van bestuurderloze transportsystemen

Om mensen tegen letsel en objecten tegen schade te beschermen, is er een betrouwbare beveiliging van bestuurderloze transportsystemen nodig. 2D-laserscanners kunnen dankzij hun compacte formaat optimaal in een bestuurderloos transportsysteem worden geïntegreerd. Ze detecteren zo objecten op het af te leggen traject van het voertuig. Hierdoor bieden ze veel meer voordelen dan stationaire beveiligingen op het af te leggen traject van een bestuurderloos transportsysteem. Ook bij hoge snelheden, die een langere remweg met zich meebrengen, zorgen veiligheidslaserscanners voor de hoogste veiligheid – en dat zonder verlies van productiviteit.

Uw voordeel

  • Geen onnodige stilstandtijden: bewaking van de snelheden voor een flexibele aanpassing van de beveiligingsvelden

Beveiliging achter de veiligheidsafscherming

Vooral in slecht zichtbare gevarenzones en bij robotapplicaties is een betrouwbaar veiligheidsconcept noodzakelijk. Hier is behalve een veilige hekschakelaar of lichtschermen bij de toegang tot de gevarenzone ook een beveiliging achter de veiligheidsafscherming nodig. 2D-laserscanners detecteren een persoon in de gevarenzone. Zolang er zich nog personen in het beveiligingsveld bevinden, voorkomen ze dat de gevaarlijke beweging opnieuw start.

Uw voordeel

  • Oplossen van twee uitdagingen tegelijk: beveiliging van gevarenzones en herstartcontrole

Toegangsbeveiliging

Er is een flexibele oplossing nodig om het betreden van gevarenzones in de meest uiteenlopende toepassingen te voorkomen. 2D-laserscanners beveiligen toegangen niet alleen optimaal tegen het betreden door personen, maar zijn ook geschikt voor toepassingen waarin materiaal tegelijkertijd wordt aan- en afgevoerd. Extra sensoren maken hier onderscheid tussen mens en materiaal. Als de toegestane materiaalvorm wordt herkend, schakelt de veiligheidslaserscanner het beveiligingsveld om. Het materiaal kan de toegang nu passeren. Als een persoon het beveiligingsveld betreedt, blijft de toegang gesloten. De gevaarlijke beweging stopt.

Uw voordeel

  • Onderscheiden van mens en materiaal voor een veilige materiaalaan- en -afvoer

Ons productaanbod: 2D-laserscanners

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be