België | nederlands

Veilig beperkte staplengte (SLI)

Na een startcommando mag de motor een toegestane weglengte afleggen. Na het bereiken van de grenswaarde moet een veilige stopfunctie worden geactiveerd. Een overschrijding van de toegestane weglengte moet herkend en de aandrijving moet veilig stilgezet worden. Voor deze veiligheidsfunctie volstaan relatief metende opnemersystemen.