België | nederlands

Kwaliteit bij Pilz

Pilz-kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001

Pilz GmbH & Co. KG werd in 1994 als een van de eerste bedrijven in Duitsland gecertificeerd op het gebied van industriële elektronica. Pilz voert het certificaat sindsdien onafgebroken. Door de strikte naleving van ISO 9001 geeft Pilz zijn klanten de zekerheid dat er in elke fase van het ontstaan van het product alles wordt gedaan om foutloze, kwalitatief hoogwaardige producten te leveren.

Pilz ziet interne en externe audits als een uitdaging om zichzelf voortdurend op alle gebieden te verbeteren. Pilz beschouwt dit als geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsfilosofie in het voordeel van klanten, leveranciers, werknemers en de maatschappij.

Certificaat ISO 9001

Richtlijnen kwaliteit

Pilz-kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001

Overige certificeringen

Certificaat TÜV Süd

Gekeurde en voortdurend bewaakte productiefaciliteit

TÜV Süd bevestigt aan Pilz dat de in de productiefaciliteiten vervaardigde producten alsmede de gebruikte arbeidsmiddelen en maatregelen geschikt zijn voor het vervaardigen van kwalitatief hoogwaardige elektronische producten. Hiertoe moest onder strenge voorwaarden worden aangetoond dat de productiefaciliteiten technisch en organisatorisch zodanig ingericht zijn en geleid worden dat een constante productie- en productkwaliteit is gewaarborgd. De bevoegdheid tot het aanbrengen van een TÜV Süd-keurmerk is gebonden aan strenge voorwaarden, die door de TÜV Süd-keuringsinstantie regelmatig gecontroleerd en bewaakt worden.

Functional Safety Management (FSM) van de ontwikkeling gecertificeerd

Pilz ontwikkelt volgens een aan strenge voorwaarden en richtlijnen gebonden managementsysteem (Functional Safety Management) dat aan de eisen volgens EN/IEC 61508 voldoet.

Het FSM is door de TÜV volgens strenge criteria getest en met een certificaat bevestigd. De ten grondslag liggende processen en maatregelen zijn onderworpen aan een jaarlijkse strenge controle.

FSM-certificaat

Door de DAkkS volgens ISO/IEC 17020 geaccrediteerde inspectie-instelling

Pilz - Uw partner voor inspecties van veiligheidsvoorzieningen en machineveiligheid

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, beschikt over een onafhankelijke, door DAkkS geaccrediteerde inspectiedienst volgens ISO/IEC 17020. Daarmee staat onze service voor objectiviteit en een hoge beschikbaarheid van uw machines.
Het inspectierapport wordt aan u overhandigd en met u besproken. Als de inspectie wordt doorstaan, wordt de machine voorzien van de sticker van Pilz.

Omvang van de accreditatie

Geaccrediteerd EMC-testlaboratorium

Sinds 2004 beschikt Pilz over een door de DAkkS (Duitse accreditatie-instantie) geaccrediteerd, onafhankelijk testlaboratorium. Dit geeft Pilz GmbH & Co. KG uit Ostfildern de bevoegdheid om controles op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en elektrische veiligheid (milieucontroles) uit te voeren en stelt het bedrijf in staat om wereldwijd erkende testrapporten volgens ISO 17025 op te stellen.

Accreditatie EMC-testlaboratorium

Door de DAkkS (Duitse accreditatie-instantie) geaccrediteerd, onafhankelijk testlaboratorium
EG-certificering ATEX

EX-bescherming-certificering (ATEX)

Bij Pilz wordt een kwaliteitsborgingssysteem toegepast dat voldoet aan de eisen volgens bijlage IV van de richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende apparaten en beveiligingssystemen voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX).

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be