Ostfildern, 16 mei 2024

Pilz zet zijn succesverhaal van 2023 voort

Susanne Kunschert

(Het gesproken woord geldt)

Het jaar 2023 was voor onze bedrijfsgroep zeer succesvol. We sloten het afgelopen boekjaar af met een recordomzet van 433 miljoen euro.

Terugkijkend was 2023 een jaar met twee kanten. Het eerste deel van het jaar werd gekenmerkt door de strijd om componenten en een sterke vraag naar onze producten, waardoor we tot de zomer in drie ploegen hebben geproduceerd. Ondanks het tekort aan componenten hebben wij door transparante en nauwe communicatie aan onze klanten kunnen leveren en onze klantrelaties kunnen versterken. Vanaf het tweede kwartaal was er sprake van een aanzienlijke vertraging van binnenkomende orders. Dit kwam door de dalende vraag en het algemeen verslechterende economische klimaat in de machinebouw.

Dankzij onze constructieve samenwerking in 2023 hebben we de hoogste omzet in de 75-jarige geschiedenis van het bedrijf weten te realiseren. Pilz zet zijn succesverhaal consequent voort! Wij willen al onze medewerkers bedanken voor hun geweldige inzet!


Een blik op de regio's: Nabijheid van klanten wereldwijd is de sleutel tot succes

Europa:
In onze thuismarkt Duitsland behaalden we voor het eerst een omzet van meer dan 100 miljoen euro. De bovengemiddelde groei hier is de reden dat het totale exportaandeel met 1,1 procentpunt licht gedaald is naar 75,4 procent.

Ook in andere Europese landen zijn we sterk gegroeid. Ik noem Italië, Zwitserland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ook in Turkije hebben we groei geboekt.

Italië en Duitsland zijn bijvoorbeeld de twee grootste producerende landen voor voedsel- en verpakkingsmachines. Sinds corona is er wereldwijd meer vraag dan ooit naar deze machines. Met speciale, gecertificeerde industriële oplossingen voor veilige automatisering helpen we de toenemende uitdagingen in deze sector het hoofd te bieden.

In Europa wordt het veiligheidsvraagstuk steeds duidelijker zichtbaar op de markt. Een van de drijvende krachten is de nieuwe EU-Machineverordening, die eind juni 2023 werd gepubliceerd. Hierin wordt het onderwerp beveiliging voor het eerst verplicht gesteld in de algemene machinebouw. Machinefabrikanten moeten bij hun volgende generatie machinebesturing en netwerkinfrastructuur rekening houden met de voorgeschreven veiligheidsspecificaties. Wij zijn op de hoogte van de nieuwe wettelijke eisen en hebben ons aanbod diensten en automatiseringsoplossingen geactualiseerd. Dit betekent dat we klanten in Europa en over de hele wereld kunnen voorzien van advies en ondersteuning. Wij ondersteunen bedrijven die veilig willen automatiseren met een aanbod dat zowel veiligheid als de noodzakelijke industriële beveiliging omvat.

Azië:
Vorig jaar hebben we onze aanwezigheid en ons aanbod in de groeiende markten van de regio Azië-Pacific versterkt. Gezien het enorme groeipotentieel en de veranderende behoeften van onze klanten in de regio versterken we onze verkoop- en technische ondersteuningsteams. Zo zorgen we ervoor dat we dicht bij de klant staan met een goede dienstverlening. Onze inzet voor klantgerichtheid gaat verder dan directe ondersteuning. Wij werken nauw samen met lokale distributeurs om klanten over de hele linie te voorzien van producten, advies en diensten.

In landen als Thailand, Maleisië en Vietnam wordt het onderwerp veilige automatiseringstechnologie steeds belangrijker. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan multinationals die daar productiecapaciteiten opbouwen. Vanuit hun hoofdkantoren in Europa en Amerika voeren deze wereldspelers een wereldwijd uniform beleid voor veiligheid en bescherming van mensen. Pilz ondersteunt dergelijke bedrijven, waaronder fabrikanten van sportartikelen, voedingsmiddelen- en drankenmerken en industriële bedrijven, met producten, maar ook via services voor machines en de ontwikkeling en implementatie van een wereldwijd trainingsaanbod.

Pilz kan diensten en bijbehorende veiligheids- en beschermingssystemen aanbieden voor fabrieken en productiefaciliteiten die in de regio Zuidoost-Azië worden gebouwd.
De Aziatische landen met de grootste omzetstijgingen waren Korea en India.

Noord- en Zuid-Amerika:
In de regio Noord- en Zuid-Amerika kunnen we 2023 als recordjaar melden voor alle dochterondernemingen. De onderwerpen veiligheid en beveiliging worden steeds relevanter: lokale regelgeving in afzonderlijke landen verplicht bedrijven om veiligere technische oplossingen en processen in te voeren. De implementatie verloopt echter traag, vooral bij kleinere bedrijven. Ons werk in internationale ISO-normalisatiecommissies zoals ISO/TC 199 "Safety of machinery" draagt ​bij aan het bevorderen van het belang van veiligheid op de Amerikaanse markt.

In de VS biedt de verplaatsing van de productiecapaciteiten van Amerikaanse bedrijven naar huis een enorm potentieel voor machinebouw en installatietechniek. We hebben onze betrokkenheid in Brazilië uitgebreid. Op deze manier kunnen we voldoen aan de toenemende eisen van onze klanten in heel Zuid-Amerika met ondersteuning, diensten en producten. Onlangs hebben we daar de grootste order voor diensten uit de geschiedenis van het bedrijf getekend. Het gaat om advies, risicobeoordeling en een veiligheidsconcept voor een industrieel bedrijf op 32 locaties met meer dan 30.000 machines.

Over het geheel genomen zijn de markten in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika robuust en bieden ze ook voor 2024 goede groeivooruitzichten.

 

Producten en diensten voor veiligheid, beveiliging en automatisering
Wat het aanbod producten en oplossingen bidet, kon Pilz op vrijwel alle gebieden een homogene groei realiseren. De segmenten Veilige kleine besturingen PNOZmulti, Sensoren en Diensten ontwikkelden zich bijzonder sterk.

Met de producten en diensten die we de afgelopen maanden op de markt hebben gebracht, voldoen we niet alleen aan de eisen voor veiligheid en beveiliging. Onze automatiseringsoplossingen besparen ook tijd en kosten gedurende de hele levenscyclus van een machine. Dit zorgt voor productiviteit.

De innovaties van de afgelopen maanden omvatten componenten, oplossingen en complete systemen. De nieuwe veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini is bijvoorbeeld ontworpen om mensen te beschermen. Met zijn kleine ontwerp houdt hij rekening met de trend naar miniaturisatie. Hij is ideaal voor ruimtekritische toepassingen, zoals kleppen of kappen.

Voor de intralogistiek biedt Pilz fabrikanten van vrij navigerende mobiele platforms een uitgebreide beveiligingsoplossing conform ISO 3691-4. Deze norm definieert veiligheidseisen voor Automated Guided Vehicles. Onze oplossing bestaat uit de veilige kleine controller PNOZmulti 2 met nieuwe functionaliteiten voor synchrone bewaking, de veiligheidslaserscanner PSENscan voor gebiedsbewaking en onze industriële firewall SecurityBridge voor bescherming tegen cybercriminaliteit.

Ons complete systeem voor het eerste fabrikantonafhankelijke, gestandaardiseerde communicatiesysteem IO-Link Safety was te zien op de Hannover Messe 2024. Pilz is de eerste leverancier die een compleet IO-Link-veiligheidssysteem levert voor veilige communicatie in het veld: De oplossing van Pilz omvat masters, sensoren, veldapparatuur en bijpassende accessoires.

Naast de technische innovaties wil ik ook ons nieuwe dienstenaanbod "ISCS - Industrial Security Consulting Service" noemen. Zo kunnen bedrijven zich de nieuwe eisen voor industriële veiligheid op de machine eigen maken. De eerste proefprojecten in Duitsland en Oostenrijk zijn al gestart. Tijdens het evenement krijgt u diepgaande informatie over de innovaties op het gebied van IO-Link Safety en ISCS.

HR: Opleiding en diversiteit als succesfactoren
Van de producten naar onze medewerkers. Ook hier kunnen we bemoedigende cijfers melden. Op 31 december 2023 had ons bedrijf wereldwijd 2.476 mensen in dienst in 42 dochterondernemingen. Dat is een stijging van 3,2 procent. Op deze datum werkten er 1016 mensen in de hoofdvestiging in Ostfildern. Onder deze ongeveer 1.000 medewerkers bevinden zich 44 jongeren die hun carrière bij Pilz zijn begonnen. Hiervan zijn er 25 in opleiding tot elektronica-ingenieur, mechatronica-ingenieur of IT-specialist. 19 studenten volgen bij ons een duaal studieprogramma in samenwerking met de Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Wij bieden opleidingen aan in automatisering, informatietechnologie, IT-beveiliging, algemene techniek en elektrotechniek. Dit jaar nemen we zeven nieuwe leerlingen en 18 studenten van DHBW aan. Dat betekent dat we alle vacatures hebben kunnen vervullen. Dit jaar bieden we voor het eerst een opleiding tot industrieel medewerker aan. En nog meer goed nieuws. Alle jongeren die in 2023 hun opleiding of studie bij Pilz hebben afgerond, hebben wij kunnen aannemen. Dit betekent dat we een groot deel van onze behoefte aan geschoolde arbeidskrachten uit eigen middelen kunnen dekken.

Uit verdere personeelsstatistieken blijkt dat wij een echt internationaal bedrijf zijn. Onze vestigingen in Ostfildern (Duitsland) en Cork (Ierland) hebben we als voorbeeld genomen: op ons hoofdkantoor hebben we 27 verschillende nationaliteiten. Nog opmerkelijker zijn de 22 verschillende nationaliteiten op de veel kleinere Ierse locatie in Cork. Diversiteit en respect voor andere culturen en religies behoren tot de waarden die wij bij Pilz naleven.

Vooruitzichten voor het boekjaar 2024
2024 wordt een uitdagend jaar, maar de voortekenen zijn nu anders. We zijn begonnen met een lage orderontvangst, wat een lage productiebezetting betekent. En we moeten ervan uitgaan dat dit de komende maanden zo zal blijven door overbevoorrading en de daaruit voortvloeiende afbouw van voorraden.
Met onze innovatieve producten en diensten gaan wij het volgende jaar in. En onze medewerkers op het hoofdkantoor en over de hele wereld hebben passie voor de zaken waaraan zij werken voor onze klanten.

Susanne Kunschert, beherende vennoot (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Susanne Kunschert, beherende vennoot (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Susanne Kunschert, beherende vennoot (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be