5 nov. 2020

Hiermee moeten exploitanten rekening houden bij de CE-markering van oudere machines

De Machinerichtlijn 2006/42/EG regelt in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland, Liechtenstein, Turkije, Noorwegen en IJsland het in omloop brengen van machines. Vooral bij oude machines moet precies worden nagegaan onder welke voorwaarden deze mogen worden gebruikt. Wij hebben drie steeds terugkerende vragen over de veilige werking van oudere machines compact voor u samengevat.

De Machinerichtlijn wordt op dit moment herzien. Wat verandert er in de toekomst?

Er zullen geen fundamentele veranderingen zijn en de Machinerichtlijn zal niet volledig worden herzien. De Machinerichtlijn wordt eerder zinvol uitgebreid. Zo zullen bijvoorbeeld de thema's "Ergonomische aspecten bij de machinebouw" en "IT-security" bijzondere aandacht krijgen.

Waar moet op worden gelet bij het ombouwen van oude machines?

De Machinerichtlijn is sinds 1 januari 1995 bindend voor fabrikanten van machines en installaties. Deze bepaalt dat de EG-conformiteitsbeoordelingsprocedure, de zogenaamde CE-markering, volledig moet zijn afgerond op het moment dat de machine voor het eerst in omloop wordt gebracht. Exploitanten die oudere machines zonder CE-markering willen ombouwen of moderniseren, moeten zich oriënteren op de stand van de techniek van vergelijkbare, al in omloop gebrachte machines en zich aan geldende geharmoniseerde normen houden.

Belangrijk: bij het ombouwen of retrofitten van oude machines moet erop worden gelet of deze wezenlijk worden veranderd. Als dit het geval is, wordt de exploitant de fabrikant en moet hij een nieuwe EG-conformiteitsbeoordelingsprocedure uitvoeren. De omgebouwde oude machine wordt daardoor als nieuwe machine beschouwd. Het naleven van de Machinerichtlijn en dus een CE-markering is dan noodzakelijk.

Kan een oudere machine, bijvoorbeeld met bouwjaar 1999, met terugwerkende kracht een CE-markering krijgen?

Voor een CE-markering is niet het bouwjaar bepalend, maar het moment waarop een machine voor het eerst in omloop wordt gebracht. In de Machinerichtlijn is duidelijk vastgelegd dat de CE-markering moet zijn afgerond op het moment dat de machine voor het eerst in omloop wordt gebracht. Een CE-markering die met terugwerkende kracht oftewel achteraf plaatsvindt, is dus niet mogelijk.

Hebt u nog vragen?

Onze experts ondersteunen u graag bij de toepassing en uitvoering van de bepalingen van de Machinerichtlijn.

Pilz-diensten voor automatisering, installatie- en machineveiligheid
Meer informatie over de Machinerichtlijn en de toepassing ervan

Machineveiligheid
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Was dit artikel nuttig?