28 mei 2019

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de nieuwe DIN EN ISO 20607?

De nieuwe norm wordt momenteel internationaal als ISO 20607 opgesteld. Ze definieert fundamentele eisen voor het opstellen van handleidingen van machines. Ook veiligheidscomponenten krijgen hiermee te maken, want de nieuwe norm wordt met de Machinerichtlijn geharmoniseerd. De actuele versie van de nieuwe norm kan al als stabiele basis voor de ontwikkelingswerkzaamheden in de machinebouw worden gebruikt. Ze wordt waarschijnlijk in de loop van 2019 gepubliceerd!

Wat is het verband met de Machinerichtlijn?

De in het normontwerp bijgevoegde bijlage ZA legt het verband met de Machinerichtlijn 2006/42/EG vast. Zodoende geldt de norm als richtsnoer bij het opstellen van handleidingen voor machines.

De prEN ISO 20607 behandelt de veiligheidsrelevante inhoud, de passende structuur en de presentatie van de handleiding met inachtneming van de complete levenscyclus van de desbetreffende machine. Deze norm definieert de beginselen die onontbeerlijk zijn om het ontbreken van informatie, vooral over mogelijke restrisico's, te voorkomen.

Zodra de DIN EN ISO 20607 in het Publicatieblad van de EU wordt gepubliceerd, bestaat er een vermoeden van overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EG en wordt de norm in de lijst van geharmoniseerde normen opgenomen. Het is momenteel nog niet duidelijk of er een overgangstermijn zal zijn. Zo ja, dan mag deze maximaal drie jaar bedragen. Een aanzienlijk kortere overgangstermijn is ook mogelijk.

Wat betekent de DIN EN ISO 20607 voor de machinebouw?

Fabrikanten van machines en veiligheidscomponenten moeten zich bijtijds bezighouden met mogelijke gevolgen voor bestaande en toekomstige handleidingen. Het niet-naleven van de norm kan betekenen dat de CE-conformiteit voor machines en veiligheidscomponenten niet bestaat!

Zodra de norm is gepubliceerd, kan ze in de ISO-webwinkel tegen betaling worden besteld.

 

Huidige stand van zaken met betrekking tot de DIN EN ISO 20607
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Was dit artikel nuttig?