7 feb. 2019

Is slimmer automatisch veiliger?

Industrie 4.0 zal gevolgen voor de "veilige automatisering" hebben. Als productieprocessen flexibeler en machine- en installatiedelen autonomer worden, moet ook de veiligheid opnieuw worden beoordeeld.

Industrie 4.0 gaat gepaard met modulaire en flexibele productieprocessen. Deze hebben gevolgen voor de "veilige automatisering". Als actief lid van het technologie-initiatief Smart Factory KL werken wij in een netwerk van industriële partners en onderzoeksinstellingen in verschillende werkgroepen aan concepten, standaarden en oplossingen die de basis voor een zeer flexibele automatiseringstechniek vormen.

Werkgroep 1 "Slimme infrastructuur" werkt aan een dynamisch veiligheidsconcept voor de vereenvoudigde, deels of volledig geautomatiseerde certificering, dat in de Industrie 4.0-installatie van de Smart Factory KL wordt getest. Dit concept is gebaseerd op een industrieel Ethernet-communicatieprotocol. De complete installatie bestaat uit vier ruimtelijk van elkaar gescheiden productielijnen die door middel van een bestuurderloos transportsysteem, de "Robotino", met elkaar zijn verbonden. Als de noodstopknop PITestop active van Pilz wordt geactiveerd zolang de "Robotino" vrij tussen de modulen beweegt, wordt uitsluitend de "Robotino" gestopt. Als de "Robotino" aan een productielijn is gekoppeld, stopt de noodstopknop deze productielijn. De andere productielijnen kunnen blijven produceren. Dit kan de productie-uitval flink verminderen. Zo kon de noodstopknop voor het eerst flexibel via afzonderlijke productielijnen en niet meer alleen via de complete installatie worden geparametreerd.

Bovendien moeten afzonderlijke modulen tijdens het bedrijf kunnen worden vervangen zonder de productie noemenswaardig te beïnvloeden. Bij elke ombouw van een modulaire productielijn kunnen er nieuwe afhankelijkheden op de interfaces tussen de veilige installatiemodulen ontstaan. Daarom moet de veiligheid van de complete installatie opnieuw worden beoordeeld. De eenvoudige som CE-module 1 + CE-module 2 = complete CE-machine is namelijk niet van kracht!

Slimme oplossingen zijn dus niet automatisch veiliger, maar vereisen een nieuwe beoordeling van de veiligheidsoplossing. Het zou ideaal zijn als bij uitbreidingen van of aanvullingen op installaties een vereenvoudigde, deels of volledig geautomatiseerde certificeringsprocedure kan worden toegepast. Daarom werkt de werkgroep aan een oplossing waarbij geautomatiseerd wordt gecontroleerd of na het samenvoegen van twee of meer modulen een nieuwe beoordeling van de safety noodzakelijk is.

Als u zich in het thema wilt verdiepen, bevelen wij u het whitepaper "Safety op modulaire machines" van de Smart Factory KL aan, waaraan Pilz ook heeft meegewerkt.

Lees ook ons whitepaper over het thema Industrie 4.0!

Smart Factory KL
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Was dit artikel nuttig?