Obstarávání strojů bez rizika

Číslo objednávky 1T000054 | Základní | Mezinárodní

Cíle školení

Na co musíte dbát, jestliže uvádíte do provozu nové nebo přestrojené stroje? Jaké bezpečnostní aspekty jsou důležité při nákupu strojů? Toto školení zahrnuje celý životní cyklus stroje - od rozhodnutí, zda investovat do nového nebo použitého stroje až po odstavení stroje z provozu nebo jeho prodej. Navíc je zaměřeno na zpracování specifikací z pohledu bezpečnosti. Dozvíte se více o tom, čeho si musíte všímat při umístění strojů na nová pracoviště. To je důležité zejména tehdy, jestliže stroj má být uveden do provozu (oběhu) v jiné zemi nebo tam, kde platí odlišné právní předpisy.

Speciální základy

Obsah

 • Management rizik a s ním spojené náklady
 • Role a odpovědnosti všech osob zúčastněných na procesu obstarávání
 • Strategie obstarávání: Povinnost péče, která přísluší dodavateli
 • Specifikace stroje (specifikace požadavků / definice realizace)
 • Hledání možných dodavatelů
 • Návrh kupní smlouvy, smluvní proces
 • Předání stroje / proces přejímky před koupí
 • Nákup opotřebovaných strojů
 • Používání strojů v zahraničí
 • Analýza nákladů a užitků

Cílové skupiny

 • Pracovníci údržby
 • Techničtí vedoucí, vedoucí provozů
 • Pověřenci pro bezpečnost a ochranu bezpečnosti práce
 • Pracovníci odpovědní za nákup/investice
 • Konstruktéři
 • Projektanti
 • Systémoví integrátoři

Přínosy školení

 • Využijte možnost získat aktuální praktické znalosti pro správný způsob obstarávání strojů.
 • Poskytneme Vám doporučení jak se právními prostředky zabezpečit pro případ vad.
 • Naučte se využívat aktuální zdroje podle potřeby tak, abyste vždy uměli identifikovat všechny aspekty relevantní pro proces obstarávání.
Délka školení
1 den
Čas
Maximální počet účastníků
Cena za účastníka
Datum/dostupnost
Na vyžádání Poptávka
Dostupná místa Zbývá už jen několik míst Obsazeno

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk