Směrnice a zákony

Celosvětová bezpečnost člověka i stroje

Ve většině zemí světa existují pro zabezpečení strojů a zařízení závazné předpisy. Informujte se o nejdůležitějších bezpečnostně technických právních podkladech v:

Směrnice a zákony v Evropě (směrnice ES)

Směrnice ES představují v legislativě Evropské unie zvláštní prvek, protože nejsou směrnicemi v původním smyslu tohoto slova. Jsou spíše zaměřeny na zákonodárce v jednotlivých zemích EU. Ti jsou vyzýváni, aby evropské směrnice aplikovali do národního práva. V Německu se tak například zpravidla děje prostřednictvím zákona o bezpečnosti produktů.

V případě bezpečné konstrukce strojního zařízení musí být dodrženy požadavky všech relevantních evropských směrnic. Cílem směrnic ES je zaručit volný pohyb zboží v rámci EU. Z téměř 30 aktivních směrnic ES je pro typického výrobce strojního zařízení relevantní pouze malá část.

 

Přehled nejdůležitějších směrnic ES

Přehled nejdůležitějších směrnic ES. Směrnice samotné lze v EU získat v úplném znění:

 • Směrnice o strojním zařízení 2006/42/ES
  základní požadavky na ochranu bezpečnosti a zdraví pro konstrukci a výrobu strojních zařízení
   
 • Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/ES
  nerušená funkce elektrických/elektronických přístrojů s ohledem na elektromagnetická pole
   
 • Směrnice o nízkém napětí 2014/35/ES
  Bezpečnostní a zdravotní požadavky vztahující se k rizikům vyvolaným elektrickým proudem
   
 • Další směrnice, např.
  směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/ES, směrnice ATEX 2014/34/ES, výtah směrnice 2014/33/ES

Produkty, které spadají do působnosti jedné nebo více výše uvedených směrnic ES, podléhají povinnému označení CE. K těmto produktům musí být rovněž připojeno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce potvrzuje, že jsou dodrženy všechny požadavky evropských směrnic, které se produktu týkají. Může pak svůj produkt zavést a distribuovat v rozsahu platnosti EU bez ohledu na národní ustanovení.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?