De EN ISO 12100 - De leidraad voor de fabricage van veilige machines

EN ISO 12100

De EN ISO 12100 geeft constructeurs een compleet overzicht van de fabricage van machines die veilig voor hun reglementaire gebruik zijn. De norm EN ISO 12100 vat de EN ISO 12100-1 en -2 en de EN ISO 14121-1 grotendeels samen.

Het begrip machineveiligheid heeft betrekking op het vermogen van een machine om haar beoogde functie(s) gedurende haar levensduur uit te voeren, waarbij het risico voldoende is gereduceerd. Het doel van het eerste deel van de EN ISO 12100 is het beschrijven van fundamentele gevaren en daarmee het ondersteunen van de constructeur bij het identificeren van relevante en significante gevaren.

Inhoud van EN ISO 12100

Daarbij dient rekening te worden gehouden met o.a. de volgende gevaren:

  • Mechanische gevaren
  • Elektrische gevaren
  • Thermische gevaren
  • Gevaar door lawaai
  • Gevaren door trillingen
  • Gevaren door stralingen
  • Gevaren door materialen en substanties
  • Gevaren door de veronachtzaming van ergonomische principes bij het ontwerp van machines

 

Andere relevante normen naast EN ISO 12100

De geharmoniseerde norm EN ISO 12100 definieert belangrijke processen van veiligheidsrelevante systemen of van veiligheidsgerelateerde onderdelen van machines en installatiebesturingen. Op basis van deze fundamentele norm beschrijven andere geharmoniseerde normen zoals EN ISO 13849-1/-2 en EN 61508 met zijn sectornorm EN 62061 de vormgeving, opbouw en integratie van veiligheidsgerelateerde onderdelen van besturingen en beschermingsinrichtingen.

Gerelateerde normen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?