Machineveiligheid in de farmaceutische industrie

Uw eisen op het gebied van de machineveiligheid

Machineveiligheid in de farmaceutische industrie

De farmaceutische en bio-technische industrie maken gebruik van verschillende technologieën, machines en installaties voor de vervaardiging van werkzame stoffen, het tabletteren, het vullen van capsules en andere toedieningsvormen alsmede voor de verpakking. Voor een effectieve machineveiligheid moeten alle regulerende kadervoorwaarden en andere factoren, bijvoorbeeld explosiegevaarlijke omgevingen, giftige bestanddelen en het gebruik van koelende alsmede verhittende en inertiserende middelen in acht worden genomen. Vertrouw hiervoor op de ervaring van Pilz in deze sector.

 

Onze ervaring op het gebied van de machineveiligheid

  • Gestructureerde processen zijn essentieel voor de machineveiligheid. Pilz is door de TÜV gecertificeerd voor de ontwikkeling en implementatie van functionele veiligheidssystemen volgens de eisen van EN IEC 61508.
  • Onze processen lopen van de risicobeoordeling en het veiligheidsconcept tot de systeemimplementatie en veiligheidsvalidering. 
  • Wij nemen de verantwoordelijkheid voor uw projecten tot en met de ondertekening van de conformiteitsverklaring als gevolmachtigde conform de eisen van uw Machinerichtlijn op ons.
  • Wij nemen de verantwoordelijkheid voor uw projecten op ons: van veiligheidssystemen voor centrifuges tot overstromingsbeveiligingsinstallaties voor tankinstallaties.

Onze services

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be