België | nederlands

Veiligere toerentalbewaking met de PNOZ s30

Toepassingen op het gebied van toerentalbewaking

Toerentalbewakingsrelais PNOZ s30

Door het gebruik van het toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 voldoet u aan de Machinerichtlijn met de eis om op het gebied van aandrijfbewaking de bedrijfstoestand bij het stilzetten van de aandrijving veilig te bewaken, in stand te houden en daardoor het bedieningspersoneel te beschermen.

Het toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 kan in een groot aantal toepassingen en voor de bewaking van diverse functies worden gebruikt. De gebruiksvriendelijke configuratie vindt direct op het relais of via de PNOZsigma Configurator plaats. Typische toepassingen voor de toerentalbewaking zijn bijvoorbeeld balanceermachines, hoge stellingen, centrifuges, afvulinstallaties, windturbines en ook pretparken. De bewaakbare veiligheidsfuncties volgens EN 61800-5-2 zijn hieronder vermeld.

Uw voordelen bij het gebruik

 • U verhoogt de veiligheid van uw personeel
 • U bespaart kosten en verhoogt de productiviteit: onnodige uitschakelprocessen vervallen
 • U loopt geen risico's, want u ontvangt een waarschuwing wanneer een vastgelegde waarschuwingsdrempelwaarde wordt bereikt
 • U bespaart tijd bij het instellen dankzij de comfortabele bediening via de draaiknop (push & turn) en de PNOZsigma Configurator

Toerentalbewakingsrelais veiligheidsfuncties volgens EN 61800-5-2

Safe Speed Range (SSR) – veilig snelheidsbereik

De veilige bewaking van het snelheidsbereik (SSR – Safe Speed Range) wordt bereikt door een combinatie van de veilige bewaking van de maximumsnelheid – "Veilig beperkte snelheid (SLS – Safely Limited Speed)" en de veilige bewaking van de minimumsnelheid – "Veilige snelheidsbewaking (SSM – Safe Speed Monitor)". De veilige bewaking van het snelheidsbereik houdt dus in dat de bewaakte snelheid zich tussen een minimale en maximale snelheid moet bevinden.

Safe Direction (SDI) – Veilige bewegingsrichting

Door de veilige bewaking van de bewegingsrichting (SDI – Safe Direction) wordt gegarandeerd dat een aandrijving alleen in de vastgelegde richting beweegt. Als er een afwijking van de bewegingsrichting ontstaat, wordt deze betrouwbaar gedetecteerd. Vervolgens wordt de gepaste reactie in werking gesteld. De bewaking van de veilige bewegingsrichting wordt toegepast in gevallen waarbij een gevarenzone toegankelijk wordt gemaakt terwijl een machine in een veilige richting beweegt.

Safe Speed Monitor (SSM) – Veilige snelheidsbewaking

De veilige snelheidsbewaking (SSM – Safe Speed Monitor) meldt een onderschrijding van een vastgelegde minimumsnelheid. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een gevarenzone toegankelijk te maken zodra een vastgelegde snelheid wordt onderschreden. De functie "Veilig beperkte snelheid (SLS – Safely Limited Speed)" meldt een overschrijding van een vastgelegde maximumwaarde.

Safe Operating Stop (SOS) – Veilige bedrijfsstop

Door de veilige bewaking van de bedrijfsstop (SOS – Safe Operating Stop) wordt een veilige positiebewaking gegarandeerd. Afhankelijk van de configuratie wordt gewaarborgd dat de stilstand of een vastgelegd positievenster wordt bewaakt. Als het vastgelegde bereik wordt verlaten, wordt een gepaste foutreactie in werking gesteld.

Safe Speed Range (SSR)

        Safe Speed Range (SSR)

Safe Direction (SDI)

             Safe Direction (SDI)

Safe Speed Monitor (SSM)

        Safe Speed Monitor (SSM)

Safe Operating Stop (SOS)

        Safe Operating Stop (SOS)

Toepassingsvoorbeelden

Veilig werken bij geopende hekken

Veilig werken bij geopende hekken leidt tot:

 • kortere ombouwtijden dankzij een beter zicht op de ombouwzone
 • een hogere arbeidsveiligheid door het garanderen van de bewegingsrichting overeenkomstig de gekozen tipfunctie
 • een hogere arbeidsveiligheid door veilig beperkte instelsnelheden
Veilige bedrijfsstop (SOS en SS2)

Een veilige bedrijfsstop (SOS en SS2) leidt tot een hogere productiviteit dankzij:

 • behoud van de assensynchroniciteit
 • het eenvoudiger en snel herstarten van de installaties
 • meer veiligheid door beveiliging tegen een onverwachte herstart van de installatie

Contactuitbreiding met PNOZ s22 – dubbel beter

Contactuitbreiding met PNOZ s22
 • 2 apart van elkaar aanstuurbare relaisfuncties volgens PL e, EN ISO 13849-1, in totaal 6 veiligheidscontacten (maakcontacten) onvertraagd en 2 hulpcontacten (verbreekcontacten) onvertraagd
 • Telkens 3 veiligheidscontacten en 1 hulpcontact apart aanstuurbaar, zodat verschillende functies uitgaande van het basisrelais PNOZ s30 aan de uitgangen kunnen worden toegewezen.
 • De veilige scheiding tussen de beide relaisfuncties maakt het toepassen van verschillende potentialen mogelijk

 

Ons productaanbod: toerentalbewaking

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be