België | nederlands

Veilige bewegingsrichting (SDI)

Er wordt voorkomen dat de motor in de niet-toegestane richting beweegt. Deze veiligheidsfunctie komt vaak in combinatie met de Veilig beperkte snelheid (SLS) voor. Door de in de aandrijving geïntegreerde oplossing wordt ook hier de snelst mogelijke uitschakeling bereikt.