Dostupné v SR: POSOUZENÍ RIZIK STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ V PRAXI

Číslo objednávky 236276 | Základní

Cílem workshopu je praktická zkušenost s vytvořením posouzení rizik dle požadavků normy ČSN EN ISO 12100. Posouzení rizik je prvním krokem k zajištění bezpečnosti strojního zařízení a shody s požadavky příslušných směrnic a zákonů. Jedná se o praktické ukázky používání metod hodnocení rizik – pravděpodobnost výskytu nebezpečné události, četnost nebo doba vystavení nebezpečí, stupeň možného poranění a počet osob v ohrožení. Určení možných nápravných opatření a odhad zbytkového rizika.

Obsah

• Legislativa a normy ve vztahu k posouzení rizik
• Postup identifikace nebezpečí
• Postupy snižování rizika v závislosti na životní fázi stroje
• Definice nápravných opatření
• Snížení rizika a zbytkové riziko
• Praktické cvičení posouzení rizik číselnou metodou (HRN) na připraveném modelu strojního zařízení s následným návrhem bezpečnostních opatření

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka

V současné době nemáme žádná data školení. Klikněte na tlačítko „individuálního požadavku“.