Definice a bezpečnostní požadavky podle směrnice o tlakových zařízeních (DGRL)

Pro všechna zařízení označovaná podle směrnice jako tlaková (např. tlakové nádrže nebo potrubí) musí být vystaveno samostatné ES prohlášení o shodě. Výrobce si může sám zvolit, jakou metodu hodnocení použije (systém zabezpečení kvality, zkouška typu nebo samostatná zkouška). Dále je před uvedením zařízení na trh nutné opatřit ho značkou CE.

Směrnice o tlakových zařízeních předpokládá zařazení tlakových zařízení do kategorií I až IV – v závislosti na potenciálním riziku. Potenciál rizik se určuje např. na základě kriterií provozní tlak, objem nebo chartakteristika média.

Oficiální název směrnice o tlakových zařízeních

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?