Řešení automatizace pro oblast sekundárních obalů

Kartonování sekundárního obalu

Před kartonováním primárního obalu, hlavní aplikací v sekundárním balení, je nutné navíc zajistit rovněž dopravní logistiku nutnou pro přísun a odvoz. Pro zachování konkurenceschopnosti jsou zapotřebí dynamická, účinná a flexibilní řešení pro bezpečnou automatizaci.

V okamžiku, kdy se určité kryty a klapky zařízení otevírají, musí být současně zabezpečeny jiné klapky, aby se například zabránilo kontaktu s vysokými teplotami, které jsou potřebné pro smršťování fólií. Konektivita produktů a flexibilní sériové zapojení bezpečnostních senzorů a řídicí techniky zajišťují nejen maximální bezpečnost pracovníků, ale i hospodárný provoz balicího stroje.

Nabízíme řešení automatizace pro balení v sekundární oblasti, ať už se jedná o bezpečnostní senzory, bezpečné malé řídicí jednotky nebo přepínače provozních režimů. Spolehněte se na náš vysoký smysl orientace na potřeby zákazníka a na naše odborné znalosti norem. Rádi Vás podpoříme při řešení jakýchkoli požadavků.

Zvýšit bezpečnost při kompletaci krabic

Při optické detekci krabic v zásobníku, příp. přísunu krabic k narovnávačům brání řešení certifikované TÜV-SÜD pro PL d / SIL 2 tomu, aby pracovník obsluhy mohl sáhnout do prázdného otvoru pro přísuv materiálu a utrpěl přitom poranění. Dokud je v zásobníku dostatečné množství krabic, které otvor zakrývají, není za chodu stroje možné do nebezpečného prostoru zasáhnout. Obaly přitom fungují jako přirozená ochrana a simulují pohyblivý ochranný kryt. Jestliže je dosažen minimální počet krabic v zásobníku, příp. dojde-li k poklesu pod minimální stav, zareagují dva optické senzory a vypnou prostřednictvím malého řídicího systému PNOZmulti 2 nebo modulárního bezpečnostního relé myPNOZ výstupy. Stroj se zastaví a spustí se teprve po doplnění obalového materiálu.

Kombinace optických senzorů a bezpečnostního řízení poskytuje podnikům v obalovém průmyslu automatizované řešení bezpečného monitorování přísunu krabic. Pro automatizaci je zapotřebí PNOZmulti 2, jestliže se o bezpečnostní spínání má postarat konfigurační software. Modulární bezpečnostní relé myPNOZ se konfigurují pořadím sestavy hardwaru. Rádi Vám poradíme, které z řešení je to správné právě pro Vás.

Vaše výhody:

  • vyšší produktivita při balení a úspora nákladů: obal slouží jako přirozená ochrana, takže není nutné ohrazení apod.
  • vyšší bezpečnost personálu: minimalizované riziko úrazu v důsledku použití bezpečného řídicího systému PLC ve spojení s optickými senzory; schváleno TÜV-SÜD
  • jednoduchá integrace do aktuálně používaných balicích zařízení, vhodné i pro dodatečné doplnění
  • díky kompaktnímu pouzdru senzorů a individuálním možnostem montáže je minimální potřeba místa, umístění vedle nebo nad zásobníkem krabic
  • snadno a rychle proveditelné změny formátů
  • vhodné pro všechny aplikace podle EN 415 pro balicí stroje

Příklady aplikací:

Příklad aplikace řešení – preference rizika úrazů
  • Řešení získalo certifikát TÜV-SÜD pro PL d/SIL 2: Vyšší bezpečnost pracovníků, minimalizované riziko úrazů.
Příklad aplikace – bezpečný stroj
  • Dostatečný počet krabic v zásobníku: Žádné nebezpečí!
Příklad aplikace – zastavení stroje
  • Stroj se zastaví a rozběhne se znovu teprve v okamžiku, až budou obaly do zásobníku opět doplněny.

Rychlá identifikace poruch a vysoká využitelnost zařízení

Inteligentní a propojené výrobní procesy mohou výrazně zvýšit produktivitu Vašich balicích strojů . Musí přitom samozřejmě být k dispozici nejrůznější údaje. S naším řešením diagnostiky Safety Device Diagnostics můžete zaznamenávat diagnostické údaje, např. jednotlivá sériová čísla, stav verze, aktuální i poruchové stavy. Maximálně rychlé odhalení poruch zajistí krátké prostoje.

Vaše diagnostické údaje pak můžete využít např. pro prediktivní a plánovanou údržbu (Predictive Maintenance) baliček na smršťovací fólie.

Aplikace – balicí stroj se smršťovací fólií

Bezpečnost pro robotické buňky

Zabezpečení robotické buňky

Modul I/O PDP67 PN s rozhraním Profinet/Profisafe zajistí bezpečnost tam, kde není místo pro skříňový rozvaděč, například v robotické buňce. Díky krytí IP67 a robustnímu zinkovému pouzdru je optimálně vhodný pro instalaci mimo skříňový rozvaděč, přímo na stroji. Údaje ze senzorů a ovladačů lze do nadřazené řídicí jednotky spolehlivě předávat i při teplotách od -30°C do 70°C!

To zaručí, že robot přejde do bezpečného režimu, jakmile bude Vašemu pracovníkovi povolen přístup ke stroji.

Více informací o obalové technice

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk