Servozesilovač PMCprotego D

PMCprotego D - se Safe Motion dosáhnete více

Servozesilovač PMCprotego D

Moderní servozesilovače PMCprotego D používejte jako regulátory pohonu všude tam, kde je žádána bezpečnost! Regulátor pohonu podporuje všechny relevantní sběrnice, zpětnovazební snímače a typy motorů. PMCprotego D lze snadno integrovat do stávajícího prostředí Vašeho zařízení. To zaručuje otevřenost vůči běžně dostupným systémům.

Funkce "bezpečné vypnutí momentu - Safe torque off (STO)" je zahrnuta již v základní výbavě (on board). Velký počet dalších bezpečnostních funkcí, jako je bezpečně redukovaná rychlost, bezpečné zastavení provozu nebo bezpečné odstavení z provozu, lze snadno realizovat pomocí zásuvné bezpečnostní karty PMCprotego S. Bezpečnostní funkce jsou nezávislé na typu používaného motoru a snímače. Díky řešení Safe Motion dosáhnete pro jakoukoli odezvu až Performance Level PL e.

Flexibilita je v případě PMCprotego psána skutečně velkým písmem: servozesilovač může být použit i jako řízení Motion Control na bázi safe-drive. Jestliže volitelnou kartu PMCprimo C jednoduše vložíte do druhého zásuvného slotu PMCprotego D, vznikne kompaktní systém All-in-One Motion Control.

 

Přesvědčivé výhody od špičkového výrobce regulační techniky

 • bezpečnostní funkce integrované do pohonů až do PL e s jakýmkoliv systémem feedbacku bez závislosti na typu snímače
 • podpora různých sběrnic, druhů feedbacku a motorů
 • modulární systém se dvěma zásuvnými místy pro bezpečnostní kartu a rozšiřovací kartu I/O nebo kartu Motion Control
 • nepatrné investiční náklady vzhledem k možnosti integrování do stávajícího prostředí
 • bezpečné ovládání brzd u vertikální os v kombinaci s bezpečnostní kartou PMCprotego S
 • Snižte náklady použitím variant s nižším napájecím napětím (1x 110 V AC až 3x 230 V AC, velikost 1-24)

Flexibilní regulátor pohonu - vlastnosti PMCprotego D

Flexibilní regulátor pohonu
 • 3 konstrukční velikosti se jmenovitým proudem 1-12A, 24A, 24-72A pro nejrůznější aplikace
 • bezpečné vypínání momentu (STO) je již zahrnuto v základní výbavě, další bezpečnostní funkce v kombinaci s bezpečnostní kartou
 • zásuvné místo pro rozšiřovací karty (sběrnice, bezpečnostní karta, karta Motion Control atd.)
 • Servozesilovače pro motory se zpětnou vazbou, jako resolver nebo enkodér sinus-kosinus (Hiperface, Endat), BiSS, s inkrementálním snímačem nebo bez senzoru
 • provoz bez snímače pro synchronní a asynchronní motory do 60.000ot/min
 • zásuvné místo pro karty SD pro rychlé uvedení do provozu a servis
 • Komunikace: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (připravuje se) nebo s volitelnými kartami PROFINET, PROFIBUS
 • Atesty pro využití kdekoli na světě

Jednoduchá regulace jakékoli aplikace s PMCprotego D

 • mnohostranně využitelné, protože podporuje více než 50 zpětnovazebních systémů a nejrůznější motory
 • díky integrovanému řešení regulace snadno vyřeší komplexní úlohy (maximálně klidný chod, vhodné např. pro lékařské prostředí a aplikace s vysokým počtem otáček motoru)
 • Splňuje normy EU, např. z oblasti úspor energie a bezpečnostní techniky
 • maximálně jednoduchá obsluha a manipulace pro rychlou realizaci

 

Jednoduchá regulace jakékoli aplikace s PMCprotego D

Integrovaná diagnostika

Servozesilovač předává všechny potřebné informace a hlášení nadřazeným řídicím systémům: 

 • údaje o motoru
 • údaje regulátoru
 • stavy různých rozhraní
 • chybová hlášení
 • výstražná hlášení
 • průběhy pohybů

Pro grafické znázornění dat využijte grafické pomocné prostředky.

Monitorujte kdykoli stav Vašeho zařízení s PMCprotego D. Rychle tak odstraníte eventuální problémy. Ušetřete čas při uvádění do provozu a během výroby!

 

Integrovaná diagnostika

Používání servozesilovačů v praxi

Spektrum našich produktů: Servozesilovač PMCprotego D

Příslušenství pro PMCprotego D

Vyberte si z široké palety vhodné příslušenství. Kontaktujte nás bez obav, pokud potřebujete individuálně přizpůsobenou variantu.

PMCprotego D

Bezpečné servozesilovače PMCprotego D mají funkci "bezpečné vypnutí momentu - Safe torque off (STO)" již v základní výbavě. Pro funkce bezpečného pohybu, zastavení a brzdění se do zesilovače vkládá bezpečnostní karta PMCprotego S.
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk