Bezpečná automatizace transportních systémů bez řidiče

Muž vedle transportního systému bez řidiče ve výrobě

Aby byly zaručeny efektivní procesy v logistickém a výrobním prostředí, je třeba vyloučit zbytečné prostoje. Jsme připraveni být partnerem výrobců při zpracování individuálních řešení bezpečnosti pro autonomní vozidla jako jsou transportní vozidla a systém bez řidiče.

Díky dlouholetým zkušenostem Vás podpoříme při realizaci Vašich projektů našimi znalostmi, komponenty pro bezpečnost a ucelenými řešeními.

Zajistíme bezpečnost Vašich transportních systémů bez řidiče!

Spolehněte se při automatizaci Vašich transportních vozidel nebo systémů bez řidiče na bezpečnostní komponenty a kompletní řešení zahrnující senzory, řídící techniku a bezpečnost. To zabrání neautorizovanému přístupu k transportním systémům bez řidiče. Naše řešení nikdy není na úkor efektivnosti nebo nákladů. Podle potřeby Vám nabídneme rovněž vhodné služby, kterými Vaší aplikaci zajistíme shodu s ISO 3691-4 a přejímku CE přímo na místě u Vás. Jako výrobce a provozovatel od nás získáte kompletní balíček zajišťující okamžitou bezpečnost Vašeho transportního systému bez řidiče.

Ochrana člověka a transportního systému bez řidiče před kolizí

Obrázek bezpečnostního laserového skeneru PSENscan

Bezpečnostní laserový skener PSENscan umožňuje zabezpečení a produktivní plošné monitorování transportních systémů bez řidiče. Bezpečnostní laserový skener PSENscan umí identifikovat objekty v jízdní dráze vozidla a i při vysokých rychlostech zajistí maximální bezpečnost bez újmy na produktivitě. Až 70 ochranných polí umožňuje jejich dynamické nastavení ochranného pole při jízdě v zatáčkách nebo při objíždění překážek. Úprava ochranného pole se provádí přímým vyhodnocením vstupů enkodéru laserovým skenerem.

Více informací o bezpečnostním laserovém skeneru PSENscan

Všechno vidět, lokalizovat a navigovat – vždy bezpečně!

Bezpečnostní laserový skener PSENscan poskytuje údaje o vzdálenosti pro lokalizaci a navigaci. Data lze používat přímo prostřednictvím knihovny C++ nebo jako moduly ROS. Využijte je pro vlastní algoritmus SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). To umožňuje zpracovávat mapy prostředí pro dynamickou navigaci, takže transportní systém bez řidiče se může například snadno vyhnout překážkám. Systém poskytuje výhodu dynamické, a přitom bezpečné integrace mobilních aplikací do výrobního prostředí.

V bílé knize pro mobilní robotiku najdete četné další informace o používání údajů poskytovaných laserem pro lokalizaci robota.

Coverfoto Whitepaper

Jednoduše zapojit a vyjet!

Kombinace bezpečnostního laserového skeneru PSENscan, modulárního bezpečnostního relé myPNOZ a povelových a signalizačních modulů PITestop a PITsign nabízí díky vzájemně kompatibilním komponentům řešení s optimalizovanými náklady. Firewall Security Bridge se navíc postará o to, aby za provozu nemohlo dojít k neautorizovanému zásahu do interní sítě IT mobilní platformy. Rádi Vás podpoříme naším rozsáhlým balíčkem služeb kromě bezpečné automatizace i při bezpečném provozu transportních systémů bez řidiče.

Odkaz na vhodné služby

Jako náš partner můžete využít výhody pro:

  • Bezpečné kompletní řešení od jednoho dodavatele uspoří čas i náklady
  • Robustní komponenty s velkou využitelností
  • Otevřená rozhraní pro vysokou flexibilitu
  • Mezinárodní hodnocení shody, např. značka CE pro transportní systémy bez řidiče a podle potřeby pro celou aplikaci, školení a konzultace podle potřeby
  • Shoda transportního systému bez řidiče s požadavky ISO 3691-4
Dva muži si podávají ruce

realizaci Vašich individuálních mobilních robotických aplikací

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk