Slovensko | česky

Kvalita u firmy Pilz.

Systém řízení kvality Pilz je certifikován podle DIN EN ISO 9001

Společnost Pilz GmbH & Co. KG patřila k prvním firmám v Německu, které byly v oblasti průmyslové elektroniky certifikovány již v roce 1994. Společnost Pilz vlastní certifikát od r. 1994 bez přerušení. Díky přísnému dodržování zásad ISO poskytuje Pilz svým zákazníkům jistotu, že v každé fázi výroby je zajištěno vše tak, aby výsledkem byla dodávka bezvadných a vysoce kvalitních produktů.

Interní a externí audity považuje Pilz za výzvu k trvalému zlepšování ve všech oblastech. Pilz tuto problematiku chápe jako nedílnou součást firemní filosofie, která má sloužit ve prospěch zákazníků a dodavatelů, zaměstnanců a společnosti.

Certifikát ISO 9001

Návod pro zajištění kvality

Systém řízení kvality Pilz je certifikován podle DIN EN ISO 9001

Další certifikáty

Certifikát TÜV Süd

Testované a trvale sledované výrobní závody

TÜV-Süd potvrzuje firmě Pilz, že prvky zhotovované ve výrobních závodech a pracovní prostředky a opatření používaná při výrobě jsou vhodné pro výrobu vysoce kvalitních elektronických produktů. Pro toto potvrzení bylo nutné splněním přísných požadavků prokázat, že výrobní závody jsou technické a organizačně vybavené a řízené tak, aby byla zajištěna rovnoměrná kvalita výroby i produktů. Oprávnění k používání zkušební značky TÜV je spojeno s přísnými podmínkami, které kontrolní orgán TÜV pravidelně prověřuje a sleduje.

Functional Safety Management (FSM) - certifikovaný vývoj

Práce ve vývojovém oddělení firmy Pilz je řízena podle přísných podmínek a zásad systému řízení FSM (Functional Safety Management), který odpovídá požadavkům EN/IEC 61508.

Systém FSM testovala organizace TÜV podle nejpřísnějších měřítek a výsledky potvrdila certifikátem. Sledované procesy a opatření jsou každý rok podrobovány opakovaným přísným zkouškám.

Certifikát FSM

Inspekční orgán akreditovaný DAkkS podle ISO/IEC 17020

Pilz - Váš partner pro inspekce ochranných zařízení a bezpečnost strojů

Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern, má k dispozici nezávislý inspekční orgán akreditovaný DAkkS podle ISO/IEC 17020. Náš servis tedy může zaručit objektivní přístup a vysokou využitelnost Vašich strojů.
Zprávu o inspekci Vám předáme a projednáme ji s Vámi. Po úspěšné inspekci bude stroj opatřen plaketou Pilz.

Rozsah akreditace

Akreditace zkušební laboratoře pro zkoušky elektromagnetické kompatibility

Od r. 2004 pracuje pro firmu Pilz nezávislá zkušební laboratoř s akreditací DAkkS (německý akreditační orgán). To propůjčuje společnosti Pilz GmbH & Co. KG v Ostfildern kompetence k provádění zkoušek v oblasti elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti (ekologické zkoušky) a opravňuje ji vystavovat celosvětově uznávané zkušební zprávy podle ISO 17025..

Akreditace zkušební laboratoře pro zkoušky elektromagnetické kompatibility

Nezávislá zkušební laboratoř akreditovaná DAkks (německý akreditační orgán)
ES certifikát ATEX

Certifikace ochrany proti výbuchu (ATEX)

Pilz používá systém zabezpečení kvality, který splňuje požadavky podle přílohy IV směrnice 2014/34/EU vydané Evropským parlamentem a Radou pro přístroje a ochranné systémy určené k používání v místech ohrožených výbuchem (ATEX).

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk