5. 11. 2020

To je důležité pro provozovatele starších strojů v případě udělování značky CE

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES upravuje uvádění strojů do oběhu v rámci evropského hospodářského prostoru a dále ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Turecku, Norsku a na Islandu. Zejména u starších strojů je nutné přesně prověřit, za jakých podmínek smí být používány. Proto jsme pro Vás přehledně shrnuli tři otázky týkající se bezpečného provozu starých strojů, které se stále opakují.

Směrnice o strojních zařízeních v současné době prochází revizí. Co má být v budoucnu jinak?

Nejedná se o žádné zásadní změny nebo dokonce kompletní nové znění směrnice o strojních zařízeních. Daleko spíše dojde k jejímu účelnému rozšíření. Zvláštní pozornost by měla být například věnována tématům „ergonomické aspekty při výrobě strojů“ a „IT-Security“.

Na co je třeba dbát při modernizaci starých strojů?

Směrnice o strojních zařízeních je pro výrobce strojů a zařízení závazná již od 1.1.1995. Stanovuje, že řízení o hodnocení shody ES, tzv. získání značky CE, musí být zcela ukončeno v okamžiku prvního uvedení stroje do oběhu. Provozovatelé, kteří provádějí změny nebo modernizace starších strojů bez značky CE, by se měli orientovat podle technického stavu srovnatelných strojů, které se již nacházejí v provozu a podle platných harmonizovaných norem.

Důležité: Při změnách, příp. modernizaci starších strojů je důležité zejména to, zda je jejich změna podstatná. V takovém případě se provozovatel stává výrobcem a musí provést nové řízení o shodě ES. Změněný starší stroj je přitom považován za nový. Proto je nutné dodržet směrnici o strojních zařízeních a zajistit značku CE.

Může starší stroj, např. takový, který byl vyroben v r. 1999, získat značku CE zpětně?

Pro značku CE není rozhodující rok výroby, ale první uvedení stroje do oběhu. Směrnice o strojních zařízeních jasně stanovuje, že řízení o značce CE musí být ukončeno v okamžiku prvního uvedení do oběhu. Zpětný, příp. dodatečný účinek značky CE tedy není možný.

Máte ještě jiné dotazy?

Naši experti Vás velmi rádi podpoří při aplikace a zavádění požadavků směrnice o strojních zařízení do praxe.

Služby společnosti Pilz pro automatizace, bezpečnost zařízení a strojů
Další informace ke směrnici o strojních zařízeních a její aplikaci

Bezpečnost strojů
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?