19. 8. 2020

Pracujte s moduly servisní robotiky – nyní i v čistých prostorách!

Moderní výrobní a vývojové procesy velmi často vyžadují prostředí, ve kterém koncentrace částic přenášených vzduchem nesmí překročit určitou mezní hodnotu. Čisté prostory vykazují mimořádné nízké koncentrace částeček přenášených vzduchem a využívají se tam, kde by tyto části mohly práci rušit nebo negativně ovlivnit.

Čisté prostory najdeme v nejrůznějších odvětvích. Kromě jiné ve výrobě polovodičů nebo zdravotnické techniky, vyžaduje je technologie optických a laserových přístrojů nebo výroba léčiv a potravin, kde se nesmí vyskytovat žádné zárodky. Klasifikace čistých prostor se řídí různými normami.

Moduly servisní robotiky: Certifikace čistých prostor podle EN ISO 14644

Moduly servisní robotiky společnosti Pilz jsou certifikovány podle EN ISO 14644. Tato norma přesně stanovuje, že při výrobě polovodičů je nutné zabránit kontaminaci částicemi. Norma ISO naproti tomu upravuje podmínky pro měření – např. minimální počet měřicích bodů na ploše. DIN EN ISO 14644-1 definuje devět tříd čistých prostor od ISO 1 do ISO 9, přičemž nejpřísnější požadavky jsou kladeny na ISO 1, která představuje nejčistší třídu. Požadavky se snižují postupně až na ISO 9.

Modul manipulátoru PRBT 6 Pilz byl společností Colandis testován v certifikačním řízení pro zařazení do kategorie ISO 3 a byl shledán vyhovujícím. Moduly servisní robotiky jsou tedy předurčeny pro instalaci do čistých prostor této kategorie - např. do výroby mikroelektroniky Wafer Handling.

Rádi byste se dozvěděli více o modulech servisní robotiky a certifikaci čistých prostor? Ochotně Vám poradíme!

Další informace:

Moduly servisní robotiky

Modul manipulátoru PRBT 6 společnosti Pilz
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?