14. 2. 2019

Méně zásahů servisu a zvýšená využitelnost zařízení díky Safety Device Diagnostic

Inteligentní a propojené výrobní procesy mohou výrazně zvýšit produktivitu. Musí přitom samozřejmě být k dispozici nejrůznější data. Safety Device Diagnostic Vás přitom podpoří. Naše diagnostické řešení nabízí opravdu podrobná data.

Dokumentovat změny, zkrátit prostoje

Diagnostická řešení firmy Pilz umožní shromáždit diagnostické údaje, např. jednotlivá sériová čísla, stav verze, aktuální stavy a chybové stavy v minulosti. Všechny tyto údaje se zjišťují a zpracovávají na řídicí úrovni s využitím sběrnic Modbus nebo Profibus. V budoucnu bude možné využívat i Profinet nebo Ethernet/IP. Následně se údaje zobrazí pomocí webového serveru na displeji modulu sběrnice Fieldbus, monitoru PLC nebo obrazovce počítače.

Diagnostické údaje jsou přitom k dispozici přímo ve stroji, tak i přes dálkový přístup. Mohou být použity i pro preventivní údržbu. V rámci Průmyslu 4.0 nabývá tato funkce stále většího významu. Neplatí to pouze pro včasnou výměnu opotřebených dílů, ale také pro zachování bezpečnosti provozu. Uložená data umožní kdykoli provést porovnání původního stavu s aktuálním. Tak okamžitě zjistíte, k jakým změnám došlo. A není k tomu zapotřebí žádný další hardware na řídicí úrovni!

Diagnostická řešení podporují modulární využívání

Dalším příkladem scénáře Průmyslu 4.0 jsou inteligentní řešení pro funkční bezpečnost modulárních zařízení. Díky liniovému propojení diagnostických řešení je poměrně jednoduché připojit k zařízení další modul. Nejsou k tomu zapotřebí žádné nové kabely, změny ve skříňovém rozvaděči nebo v konstrukčních výkresech. Nemusíte se starat ani o přídavné bezpečnostní přístroje. V kombinaci s bezpečným systémem ochranných dveří PSENmlock budete moci tyto dveře poprvé ovládat i jednotlivě. Pokud se má v zařízení provádět údržba nebo např. výměna nástroje, můžete si přesně definovat, které dveře smí být po vypnutí zařízení otevřeny. Bez použití systému Safety Device Diagnostics by se ovšem otevřely všechny!

IO-Link Safety jako alternativa

IO-Link Safety představuje aktuálně alternativní metodu. Zaručuje interoperabilitu až k senzorům. Funguje tedy na všech úrovních s bezpečnostními přístroji různých výrobců. Data jsou přenášena ze senzoru do PLC naprosto bezpečně. Vznikají nové možnosti. V případě IO-Link Safety například spíná PLC a nikoli senzor. To nabízí jiný pohled na drahé architektury bezpečnosti a současně také vznikají nové závislosti mezi senzorem a PLC, např. v případě výměny.

Metoda vychází ze spojení bod-bod, tzn. kabeláž do hvězdy v provozu nebo v rozvaděči. Podstatné je, že náklady jak na instalaci, tak inženýrské práce, jsou podstatně vyšší než v případě diagnostického řešení. V závislosti na aplikaci pak o použití konkrétního systému rozhoduje poměr náklady/přínosy. Závěr: O aplikaci IO-Link Safety si zatím můžete nechat jenom zdát - naše diagnostická řešení však již používat můžete. Chytrá diagnostika Pilz pro továrnu budoucnosti!


Další informace:

Diagnostika bezpečnostního zařízení

G Series Connection s SDD
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?