ATEX Yönetmeliği uyarınca tanımlar ve emniyet gereklilikleri

ATEX Yönetmeliği uyarınca tanımlar ve emniyet gereklilikleri

ATEX yönetmeliği, yeni Avrupa hukuku çerçevesinde uyarlanmıştır. Bunun anlamı, 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren, sadece yeni yönetmeliğe uygun ürünlerin teklik edilebileceğidir. Buna göre, 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren, sertifikalar ATEX Yönetmeliği 2014/34/EU uyarınca yayınlanacaktır. Eski ATEX Yönetmeliği 94/9/EC uyarınca yayınlanmış sertifikalar geçerli olmayacaktır.

ATEX, ATmosphère EXplosibles (patlayıcı atmosferler) anlamına gelmektedir. İmalatçılar ve işletmeciler, patlamaları önlemeyi ve böylece insanları, çevreyi ve mal varlıklarını korumayı amaçlayan iki merkezi yönetmelik ile bağlanmıştır:

  • ATEX Yönetmeliği 2014/34/EU (üreticiler ve bunların ürünler ile ilgili)
  • ATEX Yönetmeliği 1999/92/EC (işletmeciler ile ilgili)

Ekipman Yönetmeliği insanları patlama riskine karşı korumayı amaçlamaktadır. Potansiyel olarak patlama riski bulunan atmosferlerde kullanım için piyasaya ürün sürülmesi sırasında başlıca sağlık ve güvenlik gerekliliklerini düzenlemektedir. Elektrikli olmayan cihazlar da kapsam içine alınmıştır. Yönetmelik şartlarının karşılandığını kanıtlamak üzere, uygun bir uyumluluk değerlendirme prosedürü kullanılması gerekir.

Ayrıca, İş Yeri Yönetmeliği potansiyel olarak patlama riski bulunan atmosferlere maruz kalan kişileri korumak üzere tasarlanmıştır. İşverenin, tehlike değerlendirmesinin bir parçası olarak, patlamaya karşı bir koruma prosedürü oluşturması gerektiğini de söylemektedir.

İş Yeri Yönetmeliğinin şartları arasında aşağıdakiler bulunur:

  • Birincil patlamaya karşı koruma: Patlayıcı bir atmosferin oluşması olasılığını düşürür veya engeller
  • İkincil patlamaya karşı koruma: Etkileyebilecek tutuşma kaynaklarını ortadan kaldırır
  • Üçüncül patlamaya karşı koruma: Potansiyel patlama riskinin etkilerini makul bir düzeyde sınırlandırır

 

ATEX Yönetmeliklerinin başlıkları

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 26 Şubat 2014 tarihli, potansiyel olarak patlayıcı atmosferlerde kullanıma yönelik ekipmanlar ve koruyucu sistemler ile ilgili Üye Ülkelerin yasalarında uyumlaştırma hakkında ATEX Yönetmeliği 2014/34/EU.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 16 Aralık 1999 tarihli, patlayıcı atmosferlerden kaynaklanan potansiyel risklere karşı çalışanların güvenliğini ve sağlığını koruma yöntemlerinin iyileştirilmesi için minimum gereklilikle hakkında ATEX Yönetmeliği 1999/92/EC.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr

Bu makale yardımcı oldu mu?