Ostfildern, 20 jun. 2023

Pilz traint security-experts met nieuwe training 'CESA – Certified Expert for Security in Automation' - gecertificeerde security-knowhow

Met de training tot 'CESA – Certified Expert for Security in Automation' biedt automatiseringsexpert Pilz een tweedaagse experttraining aan, waarin de deelnemers compacte security-kennis volgens de huidige normen wordt bijgebracht. Hierdoor zijn ze in staat om effectieve technische en organisatorische security-maatregelen in industriële automatiseringssystemen te treffen. Zo kunnen ze het risico van manipulatie of aanvallen verminderen om de veiligheid en beschikbaarheid te waarborgen.

De toenemende bedreiging door cyberaanvallen brengt niet alleen de veiligheid van industriële omgevingen, maar ook de productiviteit hierin in gevaar. Daarbij komen normatieve en wettelijke security-voorschriften, die fabrikanten, integratoren en exploitanten voor nieuwe uitdagingen stellen. Om de juiste kennis in de bedrijven op te bouwen, breidt Pilz met CESA zijn trainingsaanbod uit met een compacte bijscholing voor vakmensen tot security-experts.
Tijdens deze bijscholing komen de verschillen tussen de specifieke security-eisen van de operationele technologie (OT) en van de algemene informatietechnologie (IT) alsmede de wettelijke normatieve eisen aan bod. De focus ligt hier op de norm IEC 62443 'Industriële communicatienetwerken – IT-beveiliging voor netwerken en systemen' – van de risicoanalyse tot de veilige werking van machines. Met deze norm kunnen installatie-exploitanten en apparaatfabrikanten zich op dit moment het beste oriënteren. Een ander belangrijk punt is het beschrijven van bedreigingsscenario's en mogelijke verdedigingsstrategieën.

Security van A tot Z
De trainers, die gepokt en gemazeld zijn, dragen de jarenlange knowhow van Pilz op het gebied van safety en security, die is gebaseerd op praktijkervaring en de participatie in internationale normalisatie-instellingen, op twee dagen over. De deelnemers aan de training doen daardoor uitgebreide vakkennis over rechtsgrondslagen en normatieve eisen op. Bovendien worden er praktische risicobeperkende maatregelen, zoals toegangscontrole en het verbeteren van de netwerkbeveiliging met technische middelen, alsmede organisatorische maatregelen voor het verminderen van security-risico's behandeld.

Kennis om toe te passen in de praktijk
Het seminar is bedoeld voor fabrikanten, integratoren en gebruikers van industriële automatiseringssystemen alsmede voor installatiebouwers, informatiebeveiligers en projectingenieurs. Deelnemers die slagen voor het examen beschikken over de normatieve vakkennis om technische en organisatorische security-maatregelen in industriële omgevingen te treffen. Ze ontvangen het wereldwijd erkende TÜV NORD-certificaat 'CESA – Certified Expert for Security in Automation' en kunnen daarmee aantonen dat ze over de kennis beschikken om industriële automatiseringssystemen volgens de huidige cyberveiligheidsnormen te beveiligen.

Deelnemers aan de tweedaagse training 'CESA – Certified Expert for Security in Automation' van Pilz doen normatieve vakkennis voor het treffen van technische en organisatorische security-maatregelen in industriële omgevingen op. (Foto: © PeopleImages/E+/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)
Deelnemers aan de tweedaagse training 'CESA – Certified Expert for Security in Automation' van Pilz doen normatieve vakkennis voor het treffen van technische en organisatorische security-maatregelen in industriële omgevingen op. (Foto: © PeopleImages/E+/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Deelnemers aan de tweedaagse training 'CESA – Certified Expert for Security in Automation' van Pilz doen normatieve vakkennis voor het treffen van technische en organisatorische security-maatregelen in industriële omgevingen op. (Foto: © PeopleImages/E+/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be