Wezenlijke verandering

Wat is een wezenlijke verandering?

Ten aanzien van de Machinerichtlijn 2006/42/EG bestaat de volgende interpretatie: Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG 2. 2e oplage juni 2010, §72 4e alinea – Nieuwe en gebruikte machines: paragraaf 2.1:

"De Machinerichtlijn geldt ook voor machines die zijn gebaseerd op gebruikte machines die zo flink omgebouwd of opnieuw opgebouwd zijn dat ze als nieuwe machines kunnen worden beschouwd."

Het onduidelijke begrip "wezenlijke verandering" wordt bovendien in een interpretatiedocument van het Duitse ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (BMAS) en van de deelstaten geconcretiseerd. Dit document is in principe alleen in Duitsland geldig.

Wat brengt een wezenlijke verandering met zich mee?

Als uit de risicobeoordeling blijkt dat er sprake is van een wezenlijke verandering, moet de machine (het product) volgens de Duitse productveiligheidswet (ProdSG) als nieuwe machine (nieuw product) worden beschouwd. Dat betekent dat er moet worden voldaan aan de eisen aan het in omloop brengen (conformiteitsbeoordelingsprocedure). Dit brengt zeer hoge goedkeuringskosten voor de gebruiker met zich mee!
 

Bron:

interpretatiedocument van het BMAS: thema "Wezenlijke verandering van machines" mededeling van het BMAS van 9 april 2015, dos.nr. IIIb5-39607-3 gepubliceerd in het Gemeinsames Ministerialblatt GMBI, blz. 183.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?