REACH

Op 1 juni 2007 trad verordening (EG) nr. 1907/2006 betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (kortweg: "REACH") in werking.

Wat wordt verstaan onder REACH?

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, dus voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën. Dankzij de REACH - verordening wordt de bestaande chemicaliënwetgeving in de hele EU vereenvoudigd en geharmoniseerd. Deze verordening regelt de omgang met chemicaliën alsmede met chemicaliënhoudende preparaten en producten, ongeacht of deze gevaarlijk zijn of niet. Dit betekent dat fabrikanten en importeurs verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun chemicaliën en dat zij hiervoor de vereiste gegevens, zoals veiligheidsinformatiebladen, beschikbaar moeten stellen en hun producten moeten laten registreren. Zo dient te worden gewaarborgd dat alle chemicaliën en preparaten veilig zijn in het gebruik en geen schade toebrengen aan latere gebruikers, consumenten en het milieu.

Wat geldt voor Pilz?

Als toonaangevend fabrikant van producten voor veilige automatisering is het voor Pilz GmbH & Co. KG een uitdaging de uitwerkingen van haar producten op het milieu gedurende de complete levenscyclus, van de vervaardiging tot de afvalverwijdering, zo gering mogelijk te houden.

Aangezien Pilz GmbH & Co. KG geen chemicaliën en evenmin preparaten produceert, is zij volgens REACH een "latere gebruiker". Om het gebruik van aangekochte chemicaliën en preparaten zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk uit te voeren, werkt Pilz nauw samen met zijn leveranciers en wisselt uitgebreid ervaringen met hen uit. Dankzij de strikte inachtneming van de door de leveranciers beschikbaar gestelde veiligheidsinformatiebladen wordt gewaarborgd dat niet alleen de eisen aan arbeidsveiligheid en het milieubeheer in acht worden genomen, maar ook zo gering mogelijke belastingen ontstaan voor mens en milieu.

Onze klanten ontvangen van ons alle informatie aan de hand waarvan een veilig en milieuvriendelijk gebruik van onze producten kan worden gegarandeerd.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?