RoHS

Wat wordt bedoeld met RoHS?

De Europese ROHS 2-richtlijn 2011/65/EG (RoHS = Restriction of Certain Hazardous Substances) is sinds 03 januari 2013 van kracht. Deze dient voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en verbiedt het in omloop brengen van bepaalde producten indien het gehalte aan

  • lood
  • kwikzilver
  • cadmium
  • zeswaardig chroom
  • gepolybromeerd bifenyl (PBB)
  • gepolybromeerde difenylether (PBDE)

bepaalde grenswaarden overschrijdt.

Voor welke producten geldt RoHS?

De richtlijn RoHS heeft als doel het ontlasten van de gemeentelijke afvalverwerking van elektrisch en elektronisch schroot. De richtlijn geldt voor alle privé en zakelijk gebruikte elektrische en elektronische apparatuur zoals strijkijzers, computers, wasmachines en elektrisch gereedschap.
Onderdelen van een vaste installatie zoals de industriële meet-, regel-, besturings- en aandrijfcomponenten zijn van de RoHS-richtlijn uitgesloten indien ze met machines een functie-eenheid vormen. Deze zijn vanwege zowel hun aard als hun hoeveelheid niet vergelijkbaar met producten uit privéhuishoudens. Ze worden evenmin gemeentelijk verwijderd.
Daarom vallen Pilz-producten volgens de huidige stand voor het merendeel niet onder deze richtlijn.

Waarom heeft Pilz zich vrijwillig verplicht tot de inachtneming van RoHS?

Als toonaangevend fabrikant van producten voor veilige automatisering is het voor Pilz GmbH & Co. KG een uitdaging de effecten van haar producten op het milieu gedurende de totale levenscyclus, van de productie tot en met de verwijdering, tot een minimum te beperken. Daarom heeft Pilz GmbH & Co. KG besloten alle producten aan te passen aan bovengenoemde richtlijn.

Teneinde hierbij verder de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten te garanderen, zijn alle componenten vooraf getest op hun RoHS-compatibiliteit en bij geschiktheid vrijgegeven. Ook zijn de procesparameters voor het loodvrij solderen vanaf mei 2006 opnieuw gedefinieerd. Hierdoor is een gekwalificeerde basis gecreëerd om productie-inrichtingen RoHS-compatibel te maken. Sinds die tijd worden Pilz-producten in loodvrije soldeerprocessen geproduceerd met RoHS-compatibele componenten.

Tegenwoordig houden wij rekening met de eis van de RoHS 2-richtlijn en de betreffende uitzonderingsregelingen conform bijlage III van de herziene richtlijn.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?