Beginselen van het veilige mechanische ontwerp van machines

Beginselen van het veilige mechanische ontwerp van machines

Vijf stappen voor een veilige constructie

In bijlage I van de Machinerichtlijn zijn vijf stappen als basis voor het ontwerpen van veilige machines vastgelegd:

1. Bepalen van de grenzen van een machine. Dit omvat haar reglementaire gebruik en elk redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik.

2. Bepalen van de gevaren die van de machine kunnen uitgaan, en de daarmee samenhangende gevaarlijke situaties.

3. Inschatten van de risico’s rekening houdend met de ernst van mogelijke verwondingen of gezondheidsschade en met de waarschijnlijkheid van het optreden ervan.

4. Beoordelen van de risico’s om te bepalen of een risicoreductie volgens het doel van deze richtlijn noodzakelijk is.

5. Elimineren van de gevaren of door middel van veiligheidsmaatregelen de met deze gevaren samenhangende risico’s in de in nummer 1.1.2 letter b van de Machinerichtlijn vastgelegde volgorde reduceren.

Voor wie is de richtlijn betreffende het veilige ontwerp van machines relevant?

Een fabrikant van een machine moet dus in het kader van de Machinerichtlijn een risicobeoordeling uitvoeren om alle met zijn machine samenhangende gevaren te bepalen. Bij het ontwerpen en bouwen van de machine moet hij vervolgens rekening houden met zijn analyse.

Deze eis geldt ook voor exploitanten die in de zin van de Machinerichtlijn als fabrikant optreden. Dit geldt bijvoorbeeld bij machines die aan elkaar worden gekoppeld of bij omgebouwde en daarbij wezenlijk veranderde machines.

 

Risicobeoordeling en -reductie overeenkomstig EN ISO 12100

De EN ISO 12100 beschrijft de methoden van de risicobeoordeling. De risicobeoordeling bestaat uit een risicoanalyse en een risicobeoordeling.

Norm Titel

EN ISO 12100

Veiligheid van machines
Algemene ontwerpbeginselen, risicobeoordeling en -reductie

 

Meer informatie:

Het Engelstalige safetycompendium biedt u kennis over machineveiligheid.

Safetycompendium
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be