Recht en normen in Noord-Amerika

Noord-Amerika

Anders dan in Europa is de EG-conformiteitsverklaring in Noord-Amerika niet relevant. Verschillende normen, voorschriften en richtlijnen bepalen in de VS en Canada hoe de machineveiligheid moet worden gegarandeerd.

In de VS zijn vooral productnormen, brandveiligheidsvoorschriften ("fire codes"), elektrische richtlijnen en nationale wetten relevant. Verder regelt de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) in de VS de beschikbaarstelling van een veilige en gezonde werkplek.

In Canada regelt het Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) de veiligheid van werkplekken, aangevuld door een groot aantal lokale voorschriften in de verschillende provincies.

Recht en normen in de VS

De wettelijke basis in de VS kan worden beschouwd als een mix van productnormen, brandveiligheidsvoorschriften ("fire codes"), elektrische richtlijnen en nationale wetten. Op de naleving en toepassing van deze codes wordt van staatswege toezicht gehouden door de lokale overheden.

Amerikanen kennen vooral normen van de volgende organisaties:

  • Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
  • American National Standards Institute (ANSI)
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • National Fire Protection Association (NFPA)

Opmerking: CE-certificering is een Europese eis die in de VS niet wordt erkend en hier niet relevant is.

VS

Occupational Safety & Health Administration (OSHA)

De Occupational Safety and Health Administration in de VS is een agentschap van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Volgens de OSH Act (wet inzake arbeidsbescherming) zijn werkgevers verantwoordelijk voor de beschikbaarstelling van een veilige en gezonde werkplek. De OSHA heeft de taak om veilige werkplekken te garanderen door het vastleggen en toepassen van normen en door scholingen, PR, opleiding en ondersteuning. Werkgevers moeten aan alle voor hen relevante OSHA-normen voldoen. Bovendien moeten ze aan de "clausule algemene verplichting" van de OSH Act voldoen, die van de werkgever eist dat hij werkplekken vrij van ernstige gevaren houdt.
www.osha.gov/law-regs.html

In 22 Amerikaanse staten, bijvoorbeeld Michigan en Californië, beheert het desbetreffende bestuur een arbeidsveiligheidsprogramma dat de taken van de OSHA in deze staat overneemt en gelijkwaardige of soms strengere eisen stelt. In vier andere staten houdt dit overheidsprogramma zich alleen bezig met ambtenaren. Volgens de OSHA geldt: Staten moeten arbeidsveiligheids- en gezondheidsnormen opstellen die minstens zo effectief zijn als vergelijkbare nationaal geldende normen. (De meeste staten nemen nationaal geldende normen over als ze identiek zijn aan federale normen). Staten hebben de optie om normen te publiceren betreffende gevaren die niet door nationaal geldende OSHA-normen afgedekt worden.

Als regeringsvoorschriften zijn OSHA-normen in zekere zin vergelijkbaar met Europese richtlijnen, hoewel de technische eisen erg verschillend zijn. De OSHA houdt zich meer bezig met de beschrijving van specifieke, strikt voorgeschreven technische eisen dan met abstracte eisen. Een ander belangrijk verschil is dat EU-richtlijnen in de eerste plaats voor machinefabrikanten en integrators zijn bestemd, terwijl OSHA-normen zijn bestemd voor werkgevers die de machine exploiteren (normaal gesproken de koper of eigenaar van de machine). In de VS is het daarom de taak van de koper om de naleving van OSHA-normen te eisen.

OSHA-inspecteurs voeren geplande en ongeplande inspecties uit en worden daarnaast bij arbeidsongevallen ingeschakeld. Als er wordt vastgesteld dat "vrijwillige" ANSI-normen niet zijn nageleefd, kunnen OSHA-boetes hoger uitvallen. Ook bij civielrechtelijke procedures kunnen de straffen hoger uitvallen.

American National Standards Institute (ANSI)

ANSI-normen, die formeel de status van "vrijwillige industriële normen" hebben, worden door particuliere organisaties ontwikkeld. Vaak zijn ANSI-normen echter onderdeel van een contract. Veel OSHA-normen zijn gebaseerd op ANSI-normen. In veel gevallen is de bindende OSHA-norm daarbij gebaseerd op een oudere versie van een vrijwillige ANSI-norm. De toepassing van beide normen is in deze gevallen aan te raden.

Underwriters Laboratories (UL)

UL publiceert veiligheidsnormen. Deze bevatten eisen, vooral voor elektrische apparaten en componenten. Een voorbeeld is UL 508A (industriële schakelkasten). Enkele UL-normen zijn door UL bij ANSI ingediend; deze normen zijn nu ook ANSI-normen. UL-normen gaan meestal alleen over het risico van brand en elektrische schokken.

De OSHA eist dat bijna alle elektrische apparaten en kabels op werkplekken aan de desbetreffende UL-normen voldoen en dat deze door een nationaal erkend laboratorium (NRTL - Nationally Recognized Testing Laboratory) op een lijst opgenomen of getest worden. De OSHA publiceert hiertoe lijsten van NRTLs. Op deze lijsten staan bijvoorbeeld CSA (Canadian Standards Association), Intertek (ETL), TÜV Rheinland, TÜV SÜD en UL (Underwriters Laboratories). Apparaten die niet op de lijst staan, kunnen normaal gesproken door dezelfde NRTLs aan een soort veldtest worden onderworpen. Er moet rekening mee worden gehouden dat UL-normen vaak heel anders dan of zelfs tegenstrijdig met IEC-normen (International Electrotechnical Commission) en Europese normen (EN) zijn. De naleving van de UL-normen wordt door het keurmerk van het NRTL op het apparaat aangegeven. De organisaties publiceren ook een lijst van conforme producten, daarom worden deze apparaten als "opgenomen op de lijst" beschouwd. Elektrotechnische inspecteurs in de VS kijken naar het keurmerk (UL, CSA, enz.) op het apparaat. Apparaten zonder keurmerk worden normaal gesproken niet gekeurd.  De meeste van deze laboratoria zijn voor meerdere landen geaccrediteerd. Alleen hun "US"-keurmerk wordt geaccepteerd. (Een TÜV-keurmerk voor Europa of China is bijvoorbeeld niet relevant in de VS.)

National Fire Protection Association (NFPA)

De National Electrical Code (NEC) wordt door de NFPA (National Fire Protection Association) als ANSI/NFPA 70 uitgegeven. De overeenstemming met NEC wordt door de inspecteurs van de lokale autoriteiten (typisch genoeg van de stad) vooral voor nieuwe en grotere gebouwen gecontroleerd.

De NFPA publiceert bovendien de ANSI/NFPA 79 Standard (Electrical Standard for Industrial Machinery). Deze norm regelt hetzelfde als EN/IEC 60204-1, maar is niet identiek. Het naleven van de ANSI/NFPA 79 is in principe vrijwillig, maar wordt door enkele Amerikaanse staten en lokale autoriteiten geëist.

Recht en normen in Canada

Enkele werkplekken in Canada vallen onder de federale wetgeving, die door het Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) wordt nageleefd. Het merendeel wordt echter door de provincie of door lokale voorschriften geregeld.

Opmerking: CE-certificering is een Europese eis die in Canada niet wordt erkend en hier niet relevant is.

De elektrische normen worden in Canada door de CSA (Canadian Standards Association) uitgegeven. Deze lijken vaak op de Amerikaanse eisen. Enkele elektrische CSA-normen zijn gebaseerd op IEC-normen en aan de Canadese behoeften aangepast, andere zijn samen met UL of NFPA ontwikkeld. De certificering van elektrische veiligheid wordt uitgevoerd door laboratoria die door SCC (Standards Council of Canada) worden geaccrediteerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de CSA- en UL-certificering, maar ook om veel andere certificeringen.

Ook de mechanische normen worden in Canada door de CSA gepubliceerd. Enkele mechanische normen zijn gebaseerd op ANSI-normen of samen met ANSI ontwikkeld, andere zijn gebaseerd op ISO-normen.

Canada

Ontario

In de provincie Ontario zijn de technische voorwaarden voor de machineveiligheid vergelijkbaar met die in de EU (Europese Unie). Een zelfcertificering van de fabrikant is echter niet toegestaan. Voor de meeste nieuw geïnstalleerde of aangepaste machines eist de Ontario Regulation 851 (Industrial Establishments – Safety Regulations) van de eigenaar of werkgever dat hij garandeert dat de machine niet wordt gebruikt voordat er een PSHSR (Pre-Start Health and Safety Review) is uitgevoerd, normaal gesproken door een erkende ingenieur. De PSHSR-richtlijnen van het ministerie van Arbeid van Ontario zijn een combinatie van CSA-, ANSI-, ISO- en EN-voorschriften.

Ten aanzien van de elektrische veiligheid eisen de Ontario Electrical Safety Code en de Ontario Regulation 438/07 dat alle elektrische producten en apparaten door een SCC-geaccrediteerde instelling volgens CSA-normen gecertificeerd en gemarkeerd zijn. Elektrische installaties in gebouwen moeten ook door de veiligheidsautoriteit ESA (Electrical Safety Authority) worden gekeurd.

Quebec

In de provincie Quebec moeten waarschuwingen en veiligheidsinstructies zowel in het Engels als in het Frans aanwezig zijn.

Andere provincies

Andere provincies in Canada hebben in principe soortgelijke eisen aan de elektrische veiligheid als in Ontario, op basis van de Canadian Electrical Code (CEC of “CE Code”) en andere CSA-normen. Ten aanzien van de machineveiligheid passen andere provincies dan Ontario meestal CSA-normen toe.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?