Recht en normen in Australië / Oceanië

Australië

In Australië vallen het ontwerp en de toepassing van veiligheidswetten onder de verantwoordelijkheid van de staten en territoria. De afzonderlijke wetten inzake de industriële veiligheid en de daaraan gestelde eisen zijn echter zeer uniform vormgegeven. De desbetreffende wetgeving is gebaseerd op de "Work Health and Safety Act". Daarin zijn de plichten en zorgvuldigheidsverplichtingen van personen met verschillende verantwoordelijkheden vastgelegd. Onder de OH&S-wetving op staatsniveau vallen talloze voorschriften en procedureregels voor de diverse veiligheidssectoren.

Belang van de normen

De procedureregels zijn over het algemeen niet-bindend. In het desbetreffende rechtssysteem worden ze echter vaak gebruikt als maatstaf voor de beoordeling van de maatregelen voor de veilige inrichting van de werkplek. Daarom kan de niet-naleving van de procedureregels zeer ernstige gevolgen hebben.

In voorschriften wordt ook vaak verwezen naar de door een onafhankelijke organisatie genaamd "Standard Australia" ontworpen Australische normen. De Australische normen zijn echter afgezien van enkele opmerkelijke uitzonderingen niet bindend. Ook deze worden vaak door rechtbanken gebruikt om te beoordelen of er voldoende maatregelen voor het reduceren van risico's zijn getroffen.

Een van de belangrijkste Australische normen betreffende de machineveiligheid is de AS4024.1. De naleving van deze norm is weliswaar niet voorgeschreven, maar vormt een uitstekend verdedigingsmiddel in geval van aanklachten wegens schending van de zorgvuldigheidsplicht. Anderzijds kan de niet-naleving belangrijke juridische gevolgen hebben.

Internationale oriëntatie

Veel Australische normen zijn gebaseerd op internationale normen:

  • normen van de Internationale Elektrotechnische Commissie (International Electrotechnical Commission – IEC)
  • normen van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (International Organization for Standardization – ISO)

Standards Australia heeft in het belang van een internationale oriëntatie het officiële beleid om waar mogelijk internationale normen (ISO of IEC) over te nemen. Daarentegen komen Amerikaanse normen (ANSI-normen) zelden overeen met de Australische, ISO- of EN-normen en zijn deze in Australië van minder belang.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?