Bedrijfsveiligheid

Van een machine gaat geen gevaar uit. Valt deze dan toch onder het toepassingsgebied van de machinerichtlijn?

Of van een machine gevaar uitgaat of niet is geen criterium volgens welke bepaald wordt of de machinerichtlijn moet worden toegepast of niet.

De machinerichtlijn moet worden toegepast, wanneer de machine in een van de productcategorieën volgens Artikel 1, lid 1 kan worden geplaatst, volgens lid 2 van dit artikel niet is uitgesloten en niet onder een andere speciale richtlijn volgens Artikel 3 valt.

Enkele lidstaten van de EU eisen een "de minimis-clausule" die ongevaarlijke producten van het toepassingsgebied van de machinerichtlijn uitsluit. Deze clausule werd echter bewust niet in de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG opgenomen.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?