Kennis over normen

Norm EN 619 geeft een stuk transportband weer van een niet-beschermd bereik in een beschermd bereik (veiligheidshek). Geldt dit stuk transportband vanaf een transportniveau >/= 1000 mm als niet begaanbaar? Is hier aanvullende afscherming verplicht?

Normatieve achtergrond:

Volgens EN 619 geldt:

  • indien de hoogte van een continue transporteur minimaal 1 m bedraagt, en deze zelf als hindernis gebruikt wordt, de band aan de vloer moet worden bevestigd en de opening onder de transporteur moet worden afgesloten.
  • Indien voorzien kan worden dat de continue transporteur als toegang tot gevarenzones gebruikt kan worden, moet de toegang in overeenstemming met de risicobeoordeling worden tegengegaan.

Daarnaast is EN ISO 13857 van toepassing.

Volgens EN ISO 13857 geldt:


In EN ISO 13857 wordt in een voetnoot in de tabel (overreiken) op het volgende feit gewezen.

  • Constructies van onder een meter worden niet in aanmerking genomen, aangezien deze de toegang niet toereikend bemoeilijken.
  • Constructies onder 1,4 m mogen niet zonder extra beschermingsmaatregelen worden gebruikt.

Samenvatting:


Als u rekening moet houden met het feit dat de continue transporteur als toegang tot gevarenzones gebruikt wordt, moet deze zone in de risicobeoordeling worden opgenomen. Daarnaast dient u de extra maatregelen volgens het 3-stappenplan te nemen (de volgorde moet worden aangehouden)
1. Constructie
2. Techniek
3. Gebruikersinformatie

Maatregelen kunnen zijn:
- Afdekkingen/veiligheidshek
- Toegangstunnel
- Lichtbak/lichtscherm

Dit is echter afhankelijk van de afzonderlijke toepassingen. De werktaak van de machine moet zijn gewaarborgd.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?