Veiligheidstechnische voorzieningen

Wat moet in acht worden genomen bij veiligheidsonderdelen (scanner, fotocellen enz.) die vóór 2009 in de handel werden gebracht en bij ons in het magazijn liggen? Kan ik deze onderdelen te allen tijde opnieuw gebruiken?

Zulke veiligheidsonderdelen vallen, nadat ze voor het eerst binnen de EU in de handel zijn gebracht, onder de verantwoordelijkheid van de exploitant en daarmee, zoals alle arbeidsmiddelen, onder de Richtlijn inzake arbeidsmiddelen 2009/104/EG in Duitsland verwerkt in de bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV). Onder §10, lid 1 van de BetrSichV "Controle van arbeidsmiddelen" staat:

(1) De werkgever garandeert dat de arbeidsmiddelen, van wier veiligheid de montage-eisen afhangen, na de montage en voor de eerste inbedrijfstelling... worden getest. De test heeft tot doel men te overtuigen van de reglementaire montage en het veilige functioneren van deze arbeidsmiddelen. De test mag uitsluitend door hiertoe bekwame personen worden uitgevoerd.

Dat wil zeggen dat u de onderdelen mag gebruiken, maar moet garanderen dat het onderdeel nog aan de stand van de techniek voldoet, veilig functioneert en volgens de voorschriften werd gemonteerd.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?