Als de noodstop op een machinelijn is geactiveerd, moet de noodstop dan op elke afzonderlijke machine worden gereset of bevestigd?

Vraag:

Een machinelijn bestaat uit meerdere afzonderlijke machines en elk van deze machines is uitgerust met een aparte besturing. Verder is er een hogere besturing/controlekamer. Als de noodstop is geactiveerd, moet het noodstopcommando dan op elk van de afzonderlijke machines worden bevestigd of kan het aanwezige noodstopcommando vanuit de controlekamer worden gereset voor de afzonderlijke machines om de lijn weer op gang te brengen?


Antwoord:

Het resetten van de noodstop mag volgens DIN EN ISO 13850 alleen direct plaatsvinden op de noodstopvoorziening waarop het commando is geactiveerd en dit moet de opzettelijke handeling van een persoon zijn.

Bediende noodstopschakelaars mogen alleen weer worden gereset als het gevaar dat tot de activering van de noodstopfunctie heeft geleid met zekerheid is geweken. Als dit vanaf de positie van de noodstopvoorziening niet volledig kan worden gecontroleerd, bijvoorbeeld omdat er geen volledig zicht op het werkingsgebied van de noodstop is, kunnen er extra apparaten voor het resetten beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld startknoppen. Dit moet in de risicobeoordeling van de machine in ogenschouw genomen en beoordeeld worden. Daarbij moet worden opgemerkt dat het stopzetten in een noodgeval (noodstop) een aanvullende beschermende maatregel en geen primair middel voor risicobeperking is.

Bovendien: het resetten van de bediende noodstopvoorziening mag niet automatisch tot een herstart van de machine leiden, maar mag alleen het weer op gang brengen van de machine voorbereiden. Het op gang brengen van een machine mag alleen mogelijk zijn door het opzettelijk bedienen van een hiervoor bedoeld bedieningsorgaan. [Machinerichtlijn, 2006/42/EG, bijlage I - 1.2.3]

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?