Wanneer is er sprake van een "bekwaam persoon"?

Er is sprake van een bekwaam persoon, als deze over de vereiste vakkennis voor het uitvoeren van de controle van arbeidsmiddelen en te bewaken installaties beschikt. Deze vakkennis kan door de beroepsopleiding, beroepservaring en huidige beroepsactiviteiten worden verworven. Hierdoor moet er sprake zijn van een betrouwbare kennis van veiligheidstechnische zaken (zie ook §2, lid 7 van de BetrSichV).

De vereiste vakkennis kan verschillen op grond van de complexiteit van de verschillende controles.

De beroepservaring houdt in dat de bekwame persoon in zijn of haar carrière een aantoonbare tijd is omgegaan met vergelijkbare, te controleren arbeidsmiddelen en de werking ervan in de voor de controles vereiste omvang kent.

De huidige beroepsactiviteiten bestaan uit een passende opleiding, bijvoorbeeld trainingen van de bekwame persoon, en het uitvoeren van meerdere controles per jaar om controlepraktijkervaring te krijgen. Als de controlepraktijkervaring niet aanwezig is, moet er door de deelname aan controles van derden opnieuw ervaring met de controles en vereiste vakkennis worden opgedaan. Een bekwaam persoon moet bovendien in zoverre vertrouwd zijn met de bedrijfsveiligheidsverordening en de technische regelgeving ervan, met andere arbovoorschriften van de overheid en de technische regelgeving ervan, met regelingen van de  ongevallenverzekeraars en met andere regelingen (bijvoorbeeld normen) dat hij of zij de veilige toestand van het arbeidsmiddel kan beoordelen.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?