Wanneer wordt een transporttraject als niet meer begaanbaar beschouwd?

De EN 619 laat een transporttraject van een niet-beveiligd gebied in een beveiligd gebied (omheining) zien. Wordt zo'n transporttraject vanaf een transportniveau >/= 1000 mm als niet meer begaanbaar beschouwd? Is hier geen extra beveiliging noodzakelijk?

Normatieve achtergrond:

Volgens EN 619 geldt:

  • als de hoogte van een continutransporteur minimaal 1 meter bedraagt en deze zelf als hindernis wordt gebruikt, moet deze op de vloer worden bevestigd en moeten de openingen onder de transporteur worden gesloten.
  • Als te voorzien is dat continutransporteurs als toegang tot een gevaarlijke plek worden gebruikt, moet de toegang in overeenstemming met de risicobeoordeling worden bemoeilijkt.

In dat geval wordt de EN ISO 13857 toegepast. Volgens EN ISO 13857 geldt:

als voetnoot wordt in de EN ISO 13857 in de tabellen (overreiken) op het volgende feit gewezen.

  • Constructies onder 1 meter worden buiten beschouwing gelaten, aangezien deze de toegang niet voldoende beletten.
  • Constructies onder 1,4 meter  mogen niet zonder aanvullende beschermende maatregelen worden gebruikt.

 

Conclusie:

Als er rekening mee moet worden gehouden dat continutransporteurs als toegang tot een gevaarlijke plek worden gebruikt, moet deze plek in de risicobeoordeling worden opgenomen. Hier moeten dan aanvullende maatregelen volgens het 3-stappenplan worden getroffen (de volgorde moet worden aangehouden)

  1. Constructief
  2. Technisch
  3. Gebruikersinformatie

Mogelijke maatregelen:

  •  afdekkingen/omheining
  •  ingangstunnel
  •  fotocellen/lichtschermen

Dit is echter afhankelijk van de afzonderlijke toepassing. De werkopdracht van de machine moet zijn gegarandeerd.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?