Wat verandert er met de norm EN ISO 12100?

De norm EN ISO 12100:2010 "Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie" is sinds 08-04-2011 opgenomen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zodoende bestaat vanaf deze datum het "vermoeden van overeenstemming" van deze norm.

EN ISO 12100:2010 – de centrale norm voor machineveiligheid
De norm EN ISO 12100:2010 is ontstaan uit de samenvoeging van EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 en EN ISO 14121-1 en is tegenwoordig de centrale norm voor machineveiligheid. Tot 30-11-2013 bestond voor de samengevoegde normen (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1) echter ook nog steeds het vermoeden van overeenstemming.

Er zijn geen technische veranderingen opgetreden
In de publicatie ISO/TC 199 N 833 is erop gewezen dat er geen technische veranderingen in verband met de samenvoeging van de drie normen zijn opgetreden. De technische veranderingen beperken zich uitsluitend tot inhoud in verband met de herziene Machinerichtlijn 2006/42/EG. Bestaande documentatie (bijvoorbeeld risicobeoordelingen, type C-normen) hoeft daarom niet te worden geactualiseerd met betrekking tot de nieuwe norm.

Vermindering van overlappingen en vergemakkelijking van de toepassing
Door de samenvoeging tot één norm zijn overlappingen verminderd, waardoor de norm veel makkelijker kan worden toegepast. Een toewijzingstabel in de publicatie ISO/TC 199 N 833 laat zien welke delen van de "oude" normen zich in welke delen van de EN ISO 12100:2010 bevinden.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?