Wat verstaat men onder een samenstel van machines?

Volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG is er sprake van een samenstel van machines als afzonderlijke machines samenwerken of zodanig zijn opgesteld dat ze als gesloten eenheid moeten worden beschouwd.

Om na te gaan of er sprake is van een samenstel van machines, wordt opgehelderd of er een productie- of veiligheidstechnisch verband bestaat.

1. Productietechnisch verband?

Ja Verder met 2.
Nee EG-conformiteitsverklaring en CE-markering voor afzonderlijke machines

2. Veiligheidstechnisch verband?

Ja Samenstel van machines volgens de Machinerichtlijn, EG-conformiteitsverklaring en CE-markering voor het samenstel van machines
Nee EG-conformiteitsverklaring en CE-markering voor afzonderlijke machines

Als er sprake is van een "samenstel van machines" en er een EG-conformiteitsverklaring moet worden afgegeven, wordt degene die het "samenstel van machines" uit afzonderlijke of niet-voltooide machines bouwt of laat bouwen als fabrikant beschouwd. Dit kan zowel de fabrikant van een afzonderlijke of niet-voltooide machine als de exploitant van het ontstane "samenstel van machines" zijn. Het is belangrijk om dit contractueel te regelen, omdat anders de exploitant als fabrikant wordt gezien.

Degene die als fabrikant van het "samenstel van machines" optreedt, is er verantwoordelijk voor dat het samenstel als geheel voldoet aan de veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn (MRL) 2006/42/EG.

De taken van de fabrikant van het "samenstel van machines" omvatten:

  1. Opstellen van de technische documentatie: volgens bijlage VII van de Machinerichtlijn (MRL) 2006/42/EG stelt de fabrikant de vereiste technische documentatie op.
  2. Risicobeoordeling en -reductie: de focus ligt hierbij vooral op de koppelingen tussen de verbonden machines.
  3. Opstellen van de gebruiksaanwijzing: de fabrikant stelt een uitgebreide gebruiksaanwijzing voor het volledige "samenstel van machines" op. Daarbij maken ook de gebruiksaanwijzingen en onderhoudshandleidingen voor de afzonderlijke machines deel uit van de complete documentatie.
  4. Uitvoeren van de conformiteitsbeoordelingsprocedure: overeenkomstig artikel 12 en bijlage VIII-X van de Machinerichtlijn (MRL) 2006/42/EG voert de fabrikant de passende procedure voor de conformiteitsbeoordeling van het "samenstel van machines" uit.
  5. Opstellen en ondertekenen van de EG-conformiteitsverklaring: overeenkomstig bijlage II van de Machinerichtlijn (MRL) 2006/42/EG stelt de fabrikant de EG-conformiteitsverklaring voor het "samenstel van machines" op.
  6. Aanbrengen van het typeplaatje en van de CE-markering: de fabrikant brengt in overeenstemming met bijlage III van de Machinerichtlijn (MRL) 2006/42/EG een afzonderlijk typeplaatje met de voorgeschreven informatie en de CE-markering op het "samenstel van machines" aan.
  7. Integreren van documentatie: de EG-conformiteitsverklaringen en gebruiksaanwijzingen voor voltooide machines alsmede de inbouwverklaringen en montagehandleidingen voor niet-voltooide machines die in het "samenstel van machines" zijn ingebouwd, worden toegevoegd aan de technische documentatie voor het "samenstel van machines".

Het is belangrijk om deze stappen zorgvuldig te volgen om de veiligheid en conformiteit van het "samenstel van machines" te garanderen.

Verdere links

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?