België | nederlands

CE-markering

Moet de fabrikant ook een risicobeoordeling uitvoeren voor een machine, die volledig volgens de voorschriften van een geharmoniseerde C-norm werd samengesteld?

Ja, de fabrikant moet in alle gevallen een risicobeoordeling uitvoeren.

De machinerichtlijn (artikel 5, lid 1) schrijft voor dat de fabrikant of diens gemachtigde zich ervan moet vergewissen dat de machine in overeenstemming is met de toepasselijke, in bijlage I vermelde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. In bijlage I wordt tevens de uitvoering van een risicobeoordeling verlangd.

Is de machine echter al volgens de voorschriften van een geharmoniseerde C-norm samengesteld, dan heeft de fabrikant het voordeel dat de bijbehorende norm hem bij de risicobeoordeling ondersteunt.

Bovendien geldt bij toepassing van de norm het zogenaamde "vermoeden van overeenstemming" dat de machine volgens de geldende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen is ontworpen en gebouwd. Er is daarom sprake van een omkering van de bewijslast in geval van schade. Indien geen geharmoniseerde norm gebruikt werd, ligt de bewijsplicht in geval van schade bij de fabrikant.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be