België | nederlands

Bedrijfsveiligheid

Moeten reserveonderdelen die we nodig hebben voor een oudere machine en bij de fabrikant kopen, voldoen aan de eisen van de huidige machinerichtlijn?

In ieder geval moet de werkgever bij de reparatie van zijn machines en installaties de geldende voorschriften op het gebied van veiligheid en gezondheid (met name de Duitse bedrijfsveiligheidsverordening – BetrSichV) in acht nemen. Dit kan ook invloed hebben op de aanschaf van reserveonderdelen.

Ook voor reserveonderdelen moeten, zoals voor ieder ander product, de geldende wettelijke voorschriften op het moment van het in de handel brengen in acht worden genomen. Niet alle reserveonderdelen voor machines en installaties vallen echter onder het toepassingsgebied van de machinerichtlijn. Voor deze producten geldt de Wet algemene productveiligheid.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be