België | nederlands

Bedrijfsveiligheid

Wat is een bekwaam persoon?

Men spreekt van een bekwaam persoon, als deze over de verplichte vakkennis beschikt om de controle van arbeidsmiddelen en van de te bewaken installaties uit te voeren. Deze vakkennis kan via de beroepsopleiding, beroepservaring en de huidige beroepswerkzaamheden worden opgedaan. Een bekwaam persoon moet een betrouwbaar begrip van de veiligheidstechnische zaken hebben opgebouwd (zie ook §2, lid 7 van de BetrSichV).

De verplichte vakkennis kan variëren op grond van de moeilijkheidsgraad van de verschillende examens.

De beroepservaring schrijft voor dat de bekwame persoon een aantoonbare tijd in zijn beroepsleven heeft gewerkt met vergelijkbare, te controleren arbeidsmiddelen en het functioneren ervan kent in de omvang die nodig is voor de controlewerkzaamheden.

De huidige beroepswerkzaamheden bestaat uit een geschikte vervolgopleiding of passende trainingen van de bekwame persoon, alsook het uitvoeren van meerdere controles per jaar om de praktijktoets te halen. Als de praktijktoets niet is afgenomen, moet de bekwame persoon door deelname aan examens van derden opnieuw ervaring met controles opdoen, evenals de noodzakelijke vakkennis. Een bekwaam persoon moet bovendien zodanig vertrouwd zijn met de Duitse bedrijfsveiligheidsverordening en het technische reglement, alsmede met overige nationale voorschriften inzake arbeidsveiligheid en diens technische reglementen en regelgeving van ongevallenverzekeringsmaatschappijen en andere regelgeving (bijv. normen), dat hij de veilige toestand van de arbeidsmiddelen kan beoordelen.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be