Ostfildern, 29 jun. 2023

Pilz biedt ondersteuning bij het implementeren van veranderde eisen - de nieuwe Machineverordening is gepubliceerd!

Vandaag, op 29-06-2023, is de 'Machinery regulation (EU) 2023/1230' (hierna: Machineverordening) in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Machinefabrikanten en -exploitanten hebben 42 maanden de tijd om aan de nieuwe eisen aan machines en installaties te voldoen. De verordening bevat concretere voorschriften over hoe er moet worden omgegaan met wezenlijke veranderingen aan een machine en met machines die verplicht moeten worden gekeurd. Bovendien houdt ze rekening met het toenemende belang van digitalisering en industrial security. Experts van Pilz ondersteunen bedrijven met een uitgebreid dienstenaanbod bij de succesvolle implementatie van de vernieuwingen.

In het kader van de functionele veiligheid van machines is de Machinerichtlijn 2006/42/EG van oudsher van bijzonder belang. Ze houdt zich namelijk bezig met de standaardisatie van fundamentele en verplichte Europese veiligheidseisen aan machines. De voorschriften, die nu opnieuw als Machineverordening zijn gepubliceerd, zijn op de huidige stand van de techniek gebracht.

Cybersecurity als verplichting
De nieuwe verordening heeft verder betrekking op machines alsmede bijbehorende producten en breidt de veiligheidscomponenten uit met software. Ze schept meer duidelijkheid over wanneer er sprake is van een wezenlijke verandering aan bestaande machines en installaties en er dus een nieuwe CE-conformiteitsbeoordeling moet worden uitgevoerd. Daarbij moeten gebruikers als gevolg van een wezenlijke verandering fabrikant worden – met alle verplichtingen. Zo bevat de nieuwe Machineverordening zes machinecategorieën met betrekking tot 'potentially high risk machinery'  (  o.a. ten aanzien van kunstmatige intelligentie), waarvoor machinefabrikanten de conformiteit niet meer zoals tot nu toe in combinatie met een geharmoniseerde norm zelf kunnen verkondigen. In de toekomst moet daarvoor een aangewezen instantie worden ingeschakeld.
Nieuw: in tegenstelling tot de Machinerichtlijn neemt de Machineverordening naast de pure beschouwing van de safety ook het beschermingsdoel cybersecurity als 'protection against corruption' op in de 'Essential Health and Safety Requirements (EHSR)'.  Bedreigingen van de cybersecurity mogen de veiligheidsfuncties van de machine niet beïnvloeden. Dit betekent voor enkele fabrikanten dat ze hun bestaande security-concepten moeten herzien.

Up-to-date
Er zijn ook vereenvoudigingen: digitale handleidingen en digitale EU-conformiteitsverklaringen zijn onder bepaalde randvoorwaarden mogelijk. De papieren versie hoeft alleen nog maar op verzoek van de klant te worden meegeleverd.
"Samenvattend houdt de nieuwe verordening rekening met de technologische veranderingen van de afgelopen jaren", aldus Klaus Dürr, Vice President Standards Group bij Pilz. "Met de vastgelegde 'overgangsperiode' van 42 maanden is er nu werk aan de winkel voor de normalisatie-instellingen. Het blijft dus spannend of de relevante normen tot de inwerkingtreding van de Machineverordening beschikbaar zijn als geharmoniseerde normen."

Machinefabrikanten staan er niet alleen voor
Pilz ondersteunt fabrikanten van machines al jarenlang met een uitgebreid dienstenaanbod voor machineveiligheid, van de veiligheidsanalyse en de validatie tot de CE-markering. Experts van Pilz adviseren klanten bij een wezenlijke verandering aan machines en installaties volgens de eisen van de Machineverordening. Pilz heeft ook oog voor de nieuwe normatieve eisen aan security, want industrial security zorgt op de machine voor de integriteit van de safety: daarvoor heeft het bedrijf zijn dienstenaanbod uitgebreid met passende trainingen op het gebied van industrial security.

Meer informatie over de nieuwe Machineverordening vindt u hier

De betrouwbare automatiseringsexpert Pilz biedt met zijn jarenlange ervaring ondersteuning bij het implementeren van de veranderde normatieve eisen die met de nieuwe Machineverordening op machinefabrikanten afkomen. (Foto: © iStock.com/nd3000, © Pilz GmbH & Co. KG)
De betrouwbare automatiseringsexpert Pilz biedt met zijn jarenlange ervaring ondersteuning bij het implementeren van de veranderde normatieve eisen die met de nieuwe Machineverordening op machinefabrikanten afkomen. (Foto: © iStock.com/nd3000, © Pilz GmbH & Co. KG)

De betrouwbare automatiseringsexpert Pilz biedt met zijn jarenlange ervaring ondersteuning bij het implementeren van de veranderde normatieve eisen die met de nieuwe Machineverordening op machinefabrikanten afkomen. (Foto: © iStock.com/nd3000, © Pilz GmbH & Co. KG)

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be