Ostfildern, 25 mei 2023

Susanne Kunschert en Thomas Pilz: bedrijfsjaar 2022 en vooruitblik 2023

(Het gesproken woord geldt)

2022: een moeilijk, maar voor Pilz positief jaar

2022 was een moeilijk en tegelijkertijd ook een positief jaar! Aan de ene kant hoorden we alle verschrikkelijke berichten over oorlog en natuurrampen. Daarbovenop kwamen nog de onderbrekingen in de toeleveringsketen en het gebrek aan componenten. Voor onze medewerkers betekende dit vele moeilijke onderhandelingen en soms emotionele gesprekken met onze leveranciers en met onze klanten. Als bedrijf krijg je het gevoel niet genoeg te kunnen geven.

Maar, aan de andere kant, zijn we er bij Pilz samen in geslaagd om het beste te maken van de zo ongunstige en onzekere economische omstandigheden. We bleven steeds optimistisch. Over alle landen en alle afdelingen. Daarom zijn we heel blij met het goede resultaat.

In 2022 behaalde het bedrijf een omzet van 403,3 miljoen euro, een omzetgroei van 15,8 procent. Dit betekent dat we ondanks de problemen in de toeleveringsketen en het gebrek aan componenten toch zo veel apparaten hebben geproduceerd en geleverd als nooit tevoren in de bedrijfsgeschiedenis.

Wanneer we de cijfers van beide brancheverenigingen VDMA en ZVEI bekijken, dan is onze omzet meer dan het branchegemiddelde gegroeid. We hebben dit te danken aan ons relatief goede vermogen om te leveren en dus aan de medewerkers die momenteel zo onvermoeibaar werken om ervoor te zorgen dat we kunnen produceren en leveren. Mijn moeder Renate Pilz bedacht de uitdrukking dat we niet alleen samen willen werken, maar vóór elkaar. Voor elkaar, voor de klant. Dat maakt ons sterk en dit heeft ons gedragen. Mijn broer en ik willen van deze gelegenheid gebruik maken om al onze medewerkers over de hele wereld te bedanken voor hun toewijding en passie waarmee ze zich elke dag voor het bedrijf en onze klanten inzetten.

Het exportaandeel steeg in 2022 met 1,1 procentpunt naar 76,3 procent. Pilz is enorm gegroeid in Azië. Duitsland blijft de grootste markt voor Pilz.

Het vermogen om te leveren blijft centraal staan
Over het algemeen zijn de toeleveringsketens gestabiliseerd en is de beschikbaarheid van componenten verbeterd - maar van een blijvende versoepeling is geen sprake. Soms zijn bepaalde componenten van vandaag op morgen ineens niet meer leverbaar. Een hoofdtaak van inkoop is dus nog steeds escalatiemanagement. Halfgeleiders zijn nu bijvoorbeeld beter verkrijgbaar, maar het knelpunt blijft bestaan, goederen moeten worden toegewezen en de levertijd is vaak meer dan een jaar. Daarom blijft Pilz prioriteit geven aan het thema leveringsbetrouwbaarheid. Onze taskforce op het thema toeleveringsketen blijft bestaan.
We hebben de laatste maanden een groot deel van de achterstanden kunnen inhalen. Dit was alleen mogelijk met extra diensten, bijvoorbeeld 's nachts of op zaterdag, waarvoor onze medewerkers op alle productielocaties wereldwijd het afgelopen jaar hebben gewerkt en blijven werken.


Thomas Pilz
75 jaar Pilz – Waarden. Creëren. Toekomst.
Dit jaar viert Pilz zijn 75-jarig bestaan. In 1948, in de economische moeilijke tijd na de Tweede Wereldoorlog, richtte onze grootvader Hermann Pilz in Esslingen een glasblazerij op. Zijn zoon Peter Pilz, onze vader, transformeerde met zijn pioniersgeest het bedrijf in de jaren zestig van de bouw van glazen apparaten naar elektronica en hij zette naast de technologische verandering ook de internationalisering in gang die Pilz tot op de dag van vandaag kenmerkt. Hij richtte in de jaren zeventig de eerste dochterondernemingen op - in Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland. Pilz was begin jaren zeventig een van de eerste bedrijven in Europa dat SPS-systemen op de markt bracht. In de jaren tachtig, intussen onder leiding van Renate Pilz, vestigde Pilz vervolgens met de PNOZ, de wereldwijd eerste veiligheidsschakelaar, de moderne, elektronische machineveiligheid. In de jaren negentig en de jaren nul erkende Renate Pilz de mogelijkheden van de digitalisering voor de automatisering. Sinds eind 2017 leiden Susanne Kunschert en Thomas Pilz het bedrijf samen als beherende vennoten in de derde generatie. Pilz heeft ook enkele gedaanteveranderingen ondergaan. Wat voor alle tijden geldt is de vreugde van innovatie. Onze wortels zijn daarbij gelegen in onze christelijke waarden, ons fundament. Ze komen tot uiting in de manier waarop we samenwerken, in ons handelen, in ons vertrouwen, in onze betrouwbaarheid en in onze behulpzaamheid bij Pilz.

•    wederzijdse waardering en respectvolle interactie
•    aandacht en grondigheid
•    eerlijkheid en openheid
•    loyaliteit en betrouwbaarheid
•    behulpzaamheid en ijver

Zo konden we uitdagingen aan en uitgroeien tot het bedrijf dat we nu zijn.

We kijken met diepe dankbaarheid en vol vreugde uit naar het jubileum. Onze medewerkers maken ons bedrijf. Wij betrekken onze leveranciers en onze klanten in dit bedankje, want zonder klanten geen bedrijf en zonder leveranciers geen productie. Van de oprichters tot vandaag hebben we ons ontwikkeld tot een gevestigd middelgroot bedrijf. Dit is niet vanzelfsprekend. Het bestaan van het bedrijf moet elke dag opnieuw worden uitgewerkt.
Pilz zal verder bestaan, omdat het bedrijf verder zal veranderen. Het is belangrijk om verder te ontwikkelen, want stilstaan is schadelijk voor elk organisme. Dat betekent dat we blijven werken aan de technische uitdagingen en de kansen benutten die zich aandienen.

Duurzaamheid is stevig verankerd
Dit leidt ons bij onze plicht om ervoor te zorgen dat ook de volgende generatie in een wereld kan leven waarin ze zich veilig, gezond en comfortabel kan voelen. Het is altijd verankerd geweest in onze bedrijfsdoelstellingen dat we willen werken en produceren in ecologisch ontworpen gebouwen die milieubewust, energiezuinig en kostenbewust zijn. Zo zien wij duurzaamheid bij Pilz als een integraal geheel - voor mens, machine en milieu. We hebben ons eerste Pilz duurzaamheidsrapport gepubliceerd in overeenstemming met de Duitse duurzaamheidscode. Het tweede, internationale rapport zal dit jaar volgen.

De arbeidsveiligheid heeft de hoogste prioriteit bij Pilz. We willen een werkomgeving bieden die de gezondheid van onze medewerkers bevordert. Daarom hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een belangrijke certificering. Het resultaat: Pilz voldoet aan de eerste internationale standaard voor werk- en gezondheidsmanagementsystemen, de ISO 45001.  

Bij Pilz zetten we in op kwaliteit. Een hoge productkwaliteit betekent ook minder retouren en minder afval. Mocht een apparaat toch defect zijn, dan bieden wij onze klanten de mogelijkheid het aan ons te retourneren. Onze medewerkers van het Repair Centre gaan dan na in hoeverre het defecte apparaat kan worden hergebruikt door het te repareren of door afzonderlijke onderdelen te vervangen. Bovendien bieden wij onze klanten in Duitsland aan om onze producten aan het einde van hun levenscyclus terug te nemen. Door deze maatregelen hebben we in het verleden het recyclingpercentage van afval al kunnen verhogen tot 95%.

Omdat we onze CO2-uitstoot willen minimaliseren, hebben we als voorbeeld onze CO2-footprint bepaald voor één product. Het resultaat: in dit geval is de behuizing van polycarbonaat verantwoordelijk voor het grootste aandeel in de CO2-uitstoot. Daarom werkt onze ontwikkelingsafdeling momenteel intensief aan de omschakeling naar "groenere" kunststoffen. We werken ook nauw samen met de Linz University of Applied Sciences aan een onderzoeksproject om milieuvriendelijke materialen te ontwikkelen. Onze apparaten, die gebruikt worden voor machineveiligheid, moeten voldoen aan de specificaties van de verschillende internationale keuringsinstanties. Dit geldt uiteraard ook voor recyclebare of bio-based kunststoffen.

Aanwezigheid of digitaal: it's all in the mix
Vooral werken aan dergelijke toekomstige onderwerpen vereist uitwisseling, de gemeenschap van mensen. Dit werkt het beste in aanwezigheid in directe interactie. Daarom zijn wij bij Pilz heel blij dat onze medewerkers na het einde van de coronapandemie weer aan het werk kunnen in het bedrijf. Omdat dit het middelpunt van het werk is. Uiteraard bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om twee dagen per week op afstand te werken. Dit geeft werknemers meer flexibiliteit en maakt het makkelijker om gezin en carrière te combineren. Het gaat uiteindelijk om de mix!


Susanne Kunschert
Medewerkeraantal ook omhoog
Op 31-12-2022 had Pilz wereldwijd 2.399 medewerkers in dienst in 42 landen. Dat is een stijging van 2,7 procent. In Duitsland bedroeg het aantal medewerkers 1.010 (peildatum 31-12-2022), een stijging van 1,7 procent. Van oudsher hecht Pilz veel belang aan een sterke interne training: Op 31-12-2022 waren er 43 leerlingen bij de hoofdvestiging, waaronder 21 studenten van de Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). In 2023 willen we nog eens 21 jongeren in staat stellen hun beroepsleven te starten, waaronder 8 leerlingen en 13 studenten van de DHBW.

Een focus van onze wereldwijde human resources-activiteiten is bijscholing en kennisoverdracht. Afgelopen jaar hebben we met succes een internationaal competentiemanagementsysteem uitgerold voor 220 medewerkers op het gebied van engineering en consulting. Dit stelt ons in staat om ons doel te bereiken om onze klanten diensten, zoals advies, engineering en training, op eenzelfde niveau aan te bieden in alle dochterondernemingen wereldwijd.

Pilz investeert en zegt "Ja!" tegen 2023
Onzekerheden en crises zullen ons blijven vergezellen. We moesten en moeten accepteren zoals het is en er altijd het beste van maken en al onze energie steken in creativiteit.

Bij Pilz hebben we altijd onze winst geherinvesteerd, zodat we onafhankelijk kunnen blijven groeien. Bovendien willen we op onze wereldwijde productielocaties in Ostfildern (hoofdvestiging, Duitsland), Betschdorf (Frankrijk), Bad Ragaz (Zwitserland) en Jintan (China) tot 2025 ongeveer 38 miljoen euro investeren, bijvoorbeeld in de uitbreiding en vernieuwing van de SMD-productie, relaisproductie en de intralogistiek. Het doel is om flexibel te blijven door netwerken en digitalisering, bijvoorbeeld door gebruik te maken van zelfrijdende transportsystemen of het bouwen van een geautomatiseerd magazijn. Op deze manier verhogen we niet alleen de efficiëntie en capaciteit, maar gaan we ook de technische uitdagingen van systemen aan, zoals de miniaturisatie in de elektronica of het tekort aan geschoolde arbeidskrachten.  
De investeringen in onze bestaande fabrieken zijn ook van betekenis voor onze productievestigingen, waarvan drie in Centraal-Europa. Vooral Ostfildern, als hoofdvestiging van ons bedrijf, is en blijft de plek waar onze hele waardeketen plus ontwikkeling, IT en HR thuis zijn. Ontwikkeling en productie horen bij Pilz bij elkaar.

Pilz is 2023 goed begonnen en we streven bij aanhoudend moeilijke omstandigheden naar een nieuwe groei qua omzet en aantal medewerkers.

Als we naar 2023 kijken, is er tot nu toe bij lange na nog geen sprake van een normaal jaar. We gaan toch optimistisch verder – met een vrolijk "ja!" tegen datgene wat op het bedrijf afkomt.

Susanne Kunschert en Thomas Pilz zijn de beherende vennoten van Pilz GmbH & Co. KG (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Susanne Kunschert en Thomas Pilz zijn de beherende vennoten van Pilz GmbH & Co. KG (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Susanne Kunschert en Thomas Pilz zijn de beherende vennoten van Pilz GmbH & Co. KG (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be