28 aug. 2023

Systeemrelease PSS 4000 1.25 – key-in-pocket-oplossing

Met de systeemrelease 1.25 staat de key-in-pocket-oplossing voor het automatiseringssysteem PSS 4000 tot uw beschikking. Hier vindt u een overzicht van alle noviteiten.

Onderhoudsbeveiliging "Key-in-pocket" ter bescherming tegen ongeoorloofde herstart nu ook als functieblok en bouwsteen op het softwareplatform PAS4000!

Bescherm uw personeel tegen gevaren in onderhoudssituaties! Gebruik de "key-in-pocket"-oplossing van Pilz om een ongeplande herstart van machines te voorkomen zolang er zich personen in de gevarenzone bevinden. In vergelijking met gewone Lockout Tagout-systemen (LOTO-systemen) vindt de onderhoudsbeveiliging puur elektronisch via RFID-keys met bijbehorende rechten plaats. Mechanische vergrendelingsvoorzieningen alsmede waarschuwingslabels zijn dus overbodig.

De combinatie van de veiligheidsbesturing PSS 4000 en het toegangsautorisatiesysteem PITreader zorgt ervoor dat een installatie pas opnieuw kan worden opgestart als de laatste persoon de gevarenzone heeft verlaten. De onderhoudsbeveiliging wordt mogelijk gemaakt door individueel geprogrammeerde RFID-keys met bijbehorende rechten en een veilige lijst in de besturing. De operator authenticeert zich met zijn persoonlijke transpondersleutel via PITreader op het hek. Daarbij wordt zijn security-ID op een veilige lijst in de Pilz-besturing PSS 4000 opgeslagen. Nadat de machine is gestopt, kan deze worden betreden om de werkzaamheden uit te voeren. De transponder blijft daarbij altijd bij de medewerker ("key-in-pocket"). Om de installatie weer in werking te stellen, moeten alle personen zich na het verlaten van de installatie via de PITreader afmelden. Hierdoor worden de security-ID's uit de veilige lijst verwijderd. Als de lijst leeg is, wordt de machine vrijgegeven en kan deze weer in werking worden gesteld.

De functie onderhoudsbeveiliging "Key-in-pocket" wordt met de functieblokken/-bouwstenen in de Pilz-besturing PSS 4000 (PSSu PLC) gerealiseerd:

 • De verbinding met de desbetreffende PITreader (er kunnen maximaal 10 PITreader op een veilige lijst worden beheerd).
 • Het vereiste minimale recht voor opname op de aanmeldingslijst.
 • De ingangen voor de LED-knoppen/LED-knop.
 • De vermelding van de "voorwaarde voor schrappen" (dodehoekcontrole). Bij onoverzichtelijke installaties wordt ook de "Blind Spot Check" volgens EN ISO 13849-1 5.2.2 toegepast. Daarbij wordt een visuele inspectie van de installatie in moeilijk zichtbare gebieden verlangd. Vervolgens kan de machine opnieuw worden opgestart.
 • De uitgangen voor "vrijgave (lijst leeg)" en dodehoekcontrole. 
Software PAS 4000 met PSS 4000

Een overzicht van uw voordelen:

 • Authenticatie van personen en betrouwbare herstartbeveiliging tegen onbedoelde (machine)start  
 • Certificeringen: PLd cat.3 volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL2 volgens EN 62061
 • Volledige controle over en traceerbaarheid van welke persoon toegang tot welke machine heeft, ook tijdelijke autorisatie mogelijk
 • Er kunnen maximaal 10 PITreader op een veilige lijst worden beheerd
 • Maximaal 20 personen kunnen tegelijkertijd een machine betreden
 • Aanzienlijk goedkoper en flexibeler dan metalen transfersystemen
 • Eenvoudig blokkeren en herprogrammering bij verlies van een transpondersleutel
 • Blind Spot Check volgens EN ISO 13849-1 5.2.2: de laatste persoon kan worden "gedwongen" om niet-zichtbare gebieden te verlaten, voordat de installatie weer kan worden gestart
 • Wissen van de veilige lijst "Key-List-Reset" door geautoriseerd personeel
 • Personen hoeven de installatie niet te verlaten via dezelfde deur als waardoor deze is betreden
 • Weergave van de veilige lijst (van de personen met bijvoorbeeld telefoonnummer) via de PASvisu direct mogelijk

Automatiseringssysteem PSS 400

Key-in-pocket: sign in
Key-in-pocket: maintenance work
Key-in-pocket: sign out
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Was dit artikel nuttig?