Uluslararası EN/IEC 61800-5/-2 standardı

IEC 61800-5-2 standardı (Avrupa’da EN 61800-5-2) “ayarlanabilir hızlı elektrikli güç tahrik sistemleri” nin fonksiyonel emniyet gereksinimlerini ele almaktadır. Uluslararası standart serisi IEC/EN 61800'ün 5-2.bölümü, entegre emniyet işlevlerine sahip elektrikli tahrik sistemleri için bir ürün standardıdır. 5-2. Bölüm, emniyetli tahrik sistemlerinin geliştirilmesi için gereksinimleri fonksiyonel emniyet hususları açısından belirtir.

Üreticiler, kapsayıcı standartlardaki EN / IEC 61508 (elektrik ve elektronik sistemlerin işlevsel emniyetine dair genel standart), EN / IEC 62061 (makine kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti) ve EN ISO 13849 (makine emniyeti) şartnamelere uygun normatif düzenlemeyi uygulayarak ve bunlara uyarak tesislere ve makinelere güvenli tahrik sistemleri takabilirler.

EN 61800-5-2 standardı, emniyet işlevlerini durma işlevlerine ve emniyetli hareket işlevleri veya emniyetli fren işlevleri gibi çeşitli emniyet işlevlerine ayırır.

EN 61800-5-2 standardına uygun emniyetli durdurma işlevleri

Akslardaki emniyet göz önünde bulundurulduğunda, ana faktörler, aksların beklenmedik şekilde çalışmasını engellemek ve tehlike durumunda hareketli aksları emniyetli bir şekilde kapatmaktır. IEC/EN 61800-5-2, EN / IEC 60204-1’den 0, 1 ve 2 numaralı üç durdurma kategorisine karşılık gelen üç durdurma işlevini tanımlar:

 

EN / IEC 60204-1 EN / IEC 61800-5-2
Durdurma kategorisi 0

Emniyetli tork durdurma STO

Durdurma kategorisi 1 Emniyetli durdurma 1 SS1
Durdurma kategorisi 2 Emniyetli durdurma 2 SS2


Emniyet işlevleri hata tespit ederse veya değer ihlallerini sınırlandırırsa, tanımlanan reaksiyon işlevleri başlatılmalıdır. EN / IEC 61800-5-2 standardında sıklıkla hız ve pozisyonların sınırlandırılmasından bahsedilir. Bu, bir sınır değerin ihlal edilmesi halinde, motor durdurma işlevi olarak reaksiyon işlevi başlatılarak gerçekleştirilir. Sınır değer ihlali durumunda doğrudan kapanmanın sadece tek bir aks tarafından bildirildiği ve daha yüksek seviyeli bir emniyet kontrol sisteminin tüm aks sisteminde koordineli olarak frenleme sağladığı uygulamalar da vardır. Harici izleme röleleri, sadece sınır değer ihlallerini eşit şekilde rapor edebilir. Normatif emniyet işlevlerinin gereksinimleri emniyetli bir kapatma yoluyla birlikte yerine getirilebilir. PMCprotego DS ile tahrik entegreli bir hareket izleme çözümü uygulanabilir.

EN/IEC 61800-5-2 standardına uygun emniyetli hareket işlevleri ve emniyetli takip işlevleri

Durdurma işlevlerine ek olarak, EN/IEC 61800-5-2 ayrıca işletme sırasındaki riskleri azaltması amaçlanan “emniyetli hareket işlevlerini” açıklar. Emniyetli bir izleme işlevi, ek bir emniyet işlevi olarak kabul edilebilir: İzleme işlevi normatif hareket işlevine dayanır. Sınır değerler için ayarlanan parametrelerin aşılması bildirilir, ancak bir hata reaksiyonu işlevini tetiklemez.

Emniyetli hareket işlevleri Emniyetli izleme işlevleri
Emniyetli yönlendirme (SDI) Emniyetli şekilde izlenen yönlendirme (SDI-M)
Emniyetli şekilde sınırlanan artış (SLI) Emniyetli şekilde izlenen artış (SLI-M)
Emniyetli şekilde sınırlanan hız (SLS) Emniyetli şekilde izlenen hız (SLS-M)
Emniyetli işletme durdurma (SOS) Emniyetli şekilde izlenen işletme durdurma (SOS-M)
Emniyetli hız aralığı (SSR) Emniyetli şekilde izlenen hız aralığı (SSR-M)
Emniyetli şekilde sınırlanan pozisyon (SLP) Emniyetli şekilde izlenen pozisyon (SLP-M)
Emniyetli şekilde sınırlanan hızlanma (SLA) Emniyetli şekilde izlenen sınırlanan hızlanma (SLA-M)
Emniyetli hızlanma aralığı (SAR) Emniyetli şekilde izlenen hızlanma aralığı (SAR-M)

Pilz ürünlerine güvenebilirsiniz Emniyetli hareket izleme!

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr

Bu makale yardımcı oldu mu?